Cụ thể là về nông nghiệp. Tính đến ngày 15/8, cả nước gieo cấy được 1.411,3 nghìn ha lúa mùa, bằng 100,6% cùng kỳ năm trước. Diện tích gieo cấy vụ hè thu năm 2022 ước đạt 1.917,2 nghìn ha, giảm 1,9% so với vụ hè thu năm trước chủ yếu do chuyển đổi diện tích đất lúa kém hiệu quả, năng suất thấp sang trồng cây ăn quả, trồng cỏ hoặc nuôi trồng thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao hơn. Tính đến trung tuần tháng Tám, cả nước thu hoạch được 1.112,7 nghìn ha lúa hè thu, chiếm 58% diện tích gieo cấy và bằng 108,6% cùng kỳ năm trước, tập trung chủ yếu ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long với 931,5 nghìn ha, chiếm 63,1% và bằng 110,2%. Năng suất lúa hè thu ước đạt 57 tạ/ha, giảm 0,1 tạ/ha so với vụ hè thu năm trước chủ yếu do chi phí đầu vào tăng cao nên người dân hạn chế đầu tư; sản lượng ước đạt 10,92 triệu tấn, giảm 219,2 nghìn tấn so với vụ hè thu năm 2021.

Trong khi đó, lúa thu đông, đến trung tuần tháng Tám, vùng Đồng bằng sông Cửu Long xuống giống được 374 nghìn ha lúa thu đông, bằng 96,7% cùng kỳ năm trước, do các địa phương chủ động gieo trồng chậm hơn nhằm tránh sâu bệnh, đảm bảo nguồn nước tưới. Hiện nay, lúa thu đông đang sinh trưởng và phát triển tốt.

Chăn nuôi phát triển ổn định, khai thác thủy sản biển gặp nhiều khó khăn
Tháng 8/2022, ản xuất nông nghiệp tập trung chủ yếu vào gieo cấy, chăm sóc lúa mùa; thu hoạch lúa vụ hè thu

Cùng với việc gieo cấy lúa, các địa phương trên cả nước đang tiến hành gieo trồng cây hoa màu. Diện tích gieo trồng các loại cây hoa màu hầu hết đều giảm so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là đậu tương và khoai lang do giá bán không ổn định hoặc gặp khó khăn trong tiêu thụ, hiệu quả kinh tế thấp nên người dân chuyển sang trồng các loại cây ăn trái và cây rau đậu.

Chăn nuôi tháng Tám phát triển ổn định, dịch bệnh được kiểm soát tốt. Giá thịt lợn hơi trong tháng dao động trong khoảng 62.000 - 71.000 đồng/kg, không biến động nhiều so với tháng trước. Hiện tại, người chăn nuôi bắt đầu tập trung tái đàn, tạo nguồn cung ứng thịt ra thị trường những tháng cuối năm và các kỳ lễ tết sắp tới. Để ổn định thị trường sản xuất và tiêu thụ thịt lợn trong nước, cần thực hiện quyết liệt và đồng thời nhiều biện pháp, chính sách chống đầu cơ, thao túng giá, đảm bảo quyền lợi của người chăn nuôi và người tiêu dùng. Tính đến ngày 22/8/2022, cả nước không còn dịch lở mồm long móng; dịch cúm gia cầm còn ở Nam Định, Thái Bình, Hà Tĩnh; dịch viêm da nổi cục còn ở Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và dịch tả lợn châu Phi còn ở 15 địa phương chưa qua 21 ngày.

Về Lâm nghiệp. Trong tháng 8/2022, thời tiết tương đối thuận lợi đối với hoạt động trồng rừng trên cả nước. Diện tích rừng trồng mới tập trung trong tháng ước đạt 22 nghìn ha, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 5,1 triệu cây, tăng 1%; sản lượng củi khai thác ước đạt 1,5 triệu ste, bằng cùng kỳ năm trước; sản lượng gỗ khai thác đạt 1.756,6 nghìn m3, tăng 5,5%. Một số địa phương có sản lượng gỗ khai thác cao trong tháng so với cùng kỳ năm trước, như: Quảng Ngãi đạt 234,7 nghìn m3, tăng 7,3%; Nghệ An đạt 125,9 nghìn m3, tăng 9%; Quảng Trị đạt 89,7 nghìn m3, tăng 14%.

Tính chung 8 tháng năm 2022, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 156,9 nghìn ha, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán ước đạt 58,8 triệu cây, tăng 4,7%; sản lượng gỗ khai thác ước đạt 11.921,7 nghìn m3, tăng 5,8%; sản lượng củi ước đạt 12,6 triệu ste, tăng 0,4%.

Về Thủy sản. Sản lượng thủy sản tháng Tám ước đạt 794,5 nghìn tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Cá đạt 567,6 nghìn tấn, tăng 2,2%; tôm đạt 118,2 nghìn tấn, tăng 6,3%; thủy sản khác đạt 108,7 nghìn tấn, tăng 1,8%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước đạt 441,6 nghìn tấn, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá đạt 286,3 nghìn tấn, tăng 5,6%; tôm đạt 105,7 nghìn tấn, tăng 7,2%.

Sản lượng thủy sản khai thác tháng 8/2022 ước đạt 352,9 nghìn tấn, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước do giá nhiên liệu trong tháng tuy có giảm nhưng vẫn ở mức cao so với cùng kỳ năm trước, cùng với tình hình thời tiết ngư trường không thuận lợi ảnh hưởng của bão và áp thấp nhiệt đới nên ngư dân hạn chế ra khơi hoặc cho tàu nằm bờ. Sản lượng cá đạt 281,3 nghìn tấn, giảm 1,1%; tôm đạt 12,5 nghìn tấn, giảm 0,8%; thủy sản khác đạt 59,1 nghìn tấn, giảm 0,8%. Sản lượng thủy sản khai thác biển tháng Tám ước đạt 333,1 nghìn tấn, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 8 tháng năm 2022, sản lượng thủy sản ước đạt 5.797,6 nghìn tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 3.172,2 nghìn tấn, tăng 7%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 2.625,4 nghìn tấn, giảm 2,6% (sản lượng thủy sản khai thác biển đạt 2.506,1 nghìn tấn, giảm 2,7%)./.