Cụ thể, tại Công văn số 1237/TTg-NN, Phó Thủ tướng chấp thuận cho UBND tỉnh Sóc Trăng quyết định chuyển mục đích sử dụng 36,3 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp, để thực hiện Dự án Đường Vành đai I (đoạn từ ngã ba Lê Duẩn – Phạm Hùng, Phường 8 đến đường Trần Quốc Toản, Phường 6, thành phố Sóc Trăng).

Chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Sóc Trăng và Long An
Chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất tại tỉnh Sóc Trăng và Long An

Còn tại Công văn số 1238/TTg-NN, Phó Thủ tướng chấp thuận cho UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 30,31 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp, để thực hiện Dự án ĐT.822B (đoạn từ ĐT.825 kết nối ĐT.838 đến đường mòn Hồ Chí Minh).

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh Sóc Trăng và Long An tổ chức kiểm tra, rà soát hiện trạng sử dụng đất đảm bảo thống nhất hồ sơ và thực địa, đảm bảo chỉ tiêu đất trồng lúa được Thủ tướng Chính phủ phân bổ; chỉ được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất khi dự án đủ điều kiện và tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Đồng thời, UBND 2 Tỉnh chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP, ngày 13/4/2015; Nghị định số 62/2019/NĐ-CP, ngày 11/7/2019 của Chính phủ; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về thực hiện việc giao đất, cho thuê đất theo đúng quy định của pháp luật đất đai; về quyết định và tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo kết quả thẩm định việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các dự án trên…/.