Theo chương trình Kỳ họp thứ 3 của Quốc hội, phiên chất vấn của Quốc hội sẽ được tổ chức trong 2,5 ngày làm việc, bắt đầu từ chiều ngày 7/6 đến hết ngày 9/6. Qua tổng hợp ý kiến đại biểu Quốc hội, các nhóm vấn đề được lựa chọn chất vấn tại kỳ họp lần này gồm: tài chính; ngân hàng; giao thông vận tải; nông nghiệp và phát triển nông thôn, theo Văn phòng Quốc hội.

Trong chiều nay (ngày 7/6), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ chủ trì điều hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Chiều này, Quốc hội bắt đầu chất vấn Bộ trưởng Lê Minh Hoan
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ chủ trì điều hành phiên chất vấn (ảnh: Quốc hội)

Theo kế hoạch làm việc sáng nay (ngày 7/6) của Quốc hội, sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua việc điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ 3, cơ quan có thẩm quyền sẽ trình về công tác nhân sự. Tiếp đó, Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về công tác nhân sự.

Nội dung chất vấn nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, với nhiều nội dung “nóng”, như: công tác tổ chức sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách xúc tiến thương mại, đàm phán mở cửa, phát triển thị trường nông sản. Giải pháp ổn định thị trường, kiểm soát sự biến động giá của một số mặt hàng nông sản, thủy sản, thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp. Việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, thu hút đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm, thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm phát triển bền vững.

Chiều này, Quốc hội bắt đầu chất vấn Bộ trưởng Lê Minh Hoan
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan sẽ là tư lệnh ngành đầu tiên trả lời chất vấn Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3 (ảnh: Quốc hội)

Bên cạnh người trả lời chất vấn là Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề có liên quan.

Sau hoạt động chất vấn, Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết để nâng cao hiệu lực thi hành, làm cơ sở giám sát việc thực hiện./.