Theo đó, Ba đề án được lãnh đạo Chính phủ giao các bộ liên quan soạn thảo, gồm: Cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công. Tại phiên họp đầu tiên này, Phó Thủ tướng đánh giá việc cải cách chính sách tiền lương không đơn thuần là điều chỉnh tiền lương tối thiểu mà còn liên quan đến hệ thống chức danh, thang, bảng lương; và vấn đề quan trọng nhất là cơ cấu nguồn tiền từ ngân sách để thực hiện.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, đời sống người có công đã được cải thiện nhiều trong những năm qua

Về chính sách người có công, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho rằng, đời sống người có công đã được cải thiện nhiều trong những năm qua, nhưng vẫn còn nhiều người có mức sống dưới trung bình ở nơi cư trú, thậm chí cá biệt có những người lâm vào tình trạng nghèo khổ.

Do đó, các chính sách về bảo hiểm xã hội cũng cần tính toán, thay đổi mạnh mẽ để tăng cường tính ổn định và hiệu quả chi trả của Quỹ Bảo hiểm xã hội, một lưới an sinh quan trọng của Nhà nước.

Tuy nhiên, do đây là các vấn đề khó và phức tạp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giao Bộ Nội vụ và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì xây dựng, hoàn thiện các Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người quản lý, người lao động trong các doanh nghiệp; Đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội và Đề cương Đề án cải cách chính sách ưu đãi người có công.

Phó Thủ tướng đề nghị Ban Chỉ đạo tích cực hoàn thiện Đề án, tổ chức tọa đàm, hội thảo lấy ý kiến góp ý. Sau khi Chính phủ hoàn thiện xong 3 Đề cương này sẽ báo cáo Bộ Chính trị để trình Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) vào năm 2018 thảo luận, thông qua Nghị quyết về các nội dung trên./.