Thứ sáu 09/12/2022 19:53 | Liên hệ Tòa soạn p-ISSN: 1859-4972
e-ISSN: 2734-9365
Dự kiến tăng lương cơ sở thêm 60.000 đồng/tháng từ 01/05/2016
Tinh giản biên chế: Nói dễ, làm khó
Số công chức không hoàn thành nhiệm vụ chỉ là 0,46%
Xem thêm
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2022