Thứ hai 27/05/2024 16:41 | Liên hệ Tòa soạn e-ISSN: 2734-9365
Dự kiến tăng lương cơ sở thêm 60.000 đồng/tháng từ 01/05/2016
Tinh giản biên chế: Nói dễ, làm khó
Số công chức không hoàn thành nhiệm vụ chỉ là 0,46%
Xem thêm
Based on MasterCMS Ultimate Edition v2.9 2022