Tại phiên họp giữa hai đợt của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XV đang diễn ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Tại Kỳ họp thứ 5, ngày 25/5 vừa qua, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan, UBTVQH đã chỉ đạo cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan chủ trì soạn thảo và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện dự thảo Luật.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp giữa hai đợt của Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội, để cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã báo cáo về một số vấn đề xin ý kiến UBTVQH. Theo đó, một số vấn đề lớn của dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) bao gồm quy định về: Tổ hợp tác (Chương IX); Thành viên của HTX, liên hiệp HTX (Chương III); Chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên trong HTX, liên hiệp HTX (Điều 79).

Đối với quy định tại khoản 2 Điều 106 dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi), việc đăng ký tổ hợp tác phải nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ hợp tác phát triển trên tinh thần tự nguyện thành lập, nhưng cũng cần có sự quản lý thống nhất của Nhà nước và đưa các chính sách của Nhà nước đến với tổ hợp tác.

Đối với quy định về chuyển nhượng phần vốn góp của thành viên trong HTX, liên hiệp HTX (Điều 79), để đảm bảo khách quan, tường minh, UBTVQH đã gửi Phiếu xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội về nội dung này.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông phát biểu tại Phiên họp

Liên quan đến thành viên của HTX, liên hiệp HTX, dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) được nghiên cứu tiếp thu và chỉnh lý các quy định liên quan đến cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài trong việc thành lập, trở thành thành viên của HTX, liên hiệp HTX nhằm bảo đảm quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 20-NQ/TW về việc kinh tế tập thể lấy lợi ích kinh tế là trọng tâm, bao gồm lợi ích của thành viên, tập thể và Nhà nước, đồng thời coi trọng lợi ích chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn…

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi) trong suốt quá trình trình, thẩm tra được chuẩn bị và tiến hành công phu, kỹ lưỡng; có bản so sánh chi tiết dự thảo luật sửa đổi qua từng giai đoạn thảo luận, cho ý kiến.

Cơ bản tán thành với báo cáo của Ủy ban Kinh tế cũng như nhiều ý kiến thảo luận tại Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, tính tới thời điểm này, các vấn đề lớn tại nội dung dự thảo Luật đã nhận được sự đồng thuận cao. Những nội dung cần tiếp thu, giải trình cũng đã có lập luận, phản biện đầy đủ, xác đáng, được tiến hành nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch.

“Quy định phải đảm bảo thể hiện đúng bản chất của hợp tác xã, rà soát quy định về điều khoản chuyển tiếp, đảm bảo quy định chặt chẽ; một số từ ngữ, cách thức trình bày đảm bảo văn phong, kỹ thuật lập pháp để dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) trình Quốc hội xem xét biểu quyết thông qua đạt chất lượng và sự đồng thuận cao…”, ông Vương Đình Huệ lưu ý…/.