Cần làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng

Dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải - Trưởng Đoàn giám sát, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “việc thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021” làm việc với Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ sáng nay (27/7).

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy, Thanh tra Chính phủ và Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện nghiêm túc yêu cầu của Đoàn giám sát, các báo cáo, tài liệu gửi Đoàn giám sát đầy đủ.

Đặc biệt, ông Huy cho rằng, kết quả giám sát cần lưu ý đến 2 nội dung mà Chủ tịch Quốc hội đề nghị quan tâm, đó là Danh mục các văn bản quy phạm pháp luầt cần phải hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung; Danh mục các dự án năng lượng trọng điểm chậm tiến độ, khó khăn, vướng mắc và đề xuất hướng xử lý.

Chưa đề cập nhiều đến vướng mắc của quy định pháp luật trong lĩnh vực năng lượng
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện chính sách, pháp luật về phát triển năng lượng

Để giải quyết căn cơ những bất cập hiện nay, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị, với chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ, cần tiếp tục đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong thực thi pháp luật và trong thúc đẩy phát triển năng lượng.

Cho rằng hai cơ quan đã chỉ ra hạn chế nhưng chưa sâu, ông Cường đề nghị nghiên cứu thanh tra, kiểm toán chuyên sâu vấn đề về giá điện, công khai minh bạch để báo chí, cử tri hiểu hơn nhằm tránh tình trạng suy diễn.

Liên quan đến thực thi pháp luật về phát triển năng lượng ở các địa phương, Tổng Thư ký Quốc hội đề nghị cần giải thích sâu hơn những bất cập, vi phạm, cần chỉ ra địa chỉ, người vi phạm để tạo kỷ cương trong thực thi pháp luật.

Các thành viên Đoàn giám sát đề nghị đánh giá sâu sắc hơn trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ, rà soát lại toàn bộ kiến nghị, kết luận, cần nhấn mạnh thêm kết quả khắc phục các kết luận thanh tra và kiến nghị của kiểm toán. Đồng thời cần cập nhật thêm thông tin sát với tình hình thực tiễn...

Đối với các kiến nghị, các thành viên Đoàn giám sát đề nghị các giải pháp, kiến nghị phải rất cụ thể để tháo gỡ tình hình (như về điện, an ninh xăng dầu…). Đề nghị Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ có những kiến nghị trước mắt và cụ thể.

Các ý kiến cũng đề nghị Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ quan tâm thêm nội dung liên quan đến: cơ chế tài chính, cơ chế giá mua bán điện, giá truyền tải điện (cân đối giữa nguồn và lưới); cân đối tài chính của EVN; quản lý quy hoạch…; các nội dung về năng lượng gắn với các chính sách giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng…; quan tâm đến khảo sát, lập, thẩm định, nghiệm thu các dự án về năng lượng…

Đề nghị 2 cơ quan tiếp thu ý kiến các thành viên Đoàn giám sát

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị, các báo cáo chủ yếu nêu kết quả kiểm toán, thanh tra về tài chính tại các tập đoàn, tổng công ty, các dự án năng lượng; chưa đề cập nhiều đến vướng mắc của các quy định pháp luật trong lĩnh vực năng lượng; những bất cập về quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về năng lượng; nguyên nhân dẫn đến các bất cập, hạn chế, nhất là báo cáo tổng hợp kết quả thanh tra. Do đó, đề nghị 2 cơ quan tiếp thu ý kiến các thành viên Đoàn giám sát, rà soát lại các báo cáo để bổ sung đầy đủ, cụ thể hơn, có báo cáo bổ sung gửi Đoàn giám sát trước ngày 03/8/2023.

Chưa đề cập nhiều đến vướng mắc của quy định pháp luật trong lĩnh vực năng lượng
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị Tổ giúp việc và Đoàn giám sát nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến để hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả giám sát và dự thảo Nghị quyết

"Đề nghị cần thống kê Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật cần hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới (tên văn bản; nội dung sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới; lý do sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới; thời hạn thực hiện, cơ quan chủ trì); Danh mục các dự án năng lượng trọng điểm chậm tiến độ, có khó khăn, vướng mắc, sai phạm (nếu có)...", ông Hải lưu ý./.