Được tổ chức từ năm 2014, Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam (VCSF) là sự kiện trao đổi, đối thoại hiệu quả giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức đối tác trong nước, quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp về các định hướng và thực tiễn phát triển bền vững. Trải qua 9 lần tổ chức, VCSF đã luôn nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, thu hút sự tham gia của đại diện các cơ quan, tổ chức trong nước và quốc tế,, cùng đông đảo cộng đồng doanh nghiệp. Năm 2023, VCSF với chủ đề “Cuộc đua xanh toàn cầu: Từ chiến lược đến thực hành kinh doanh bền vững” sẽ được tổ chức vào ngày 23/8/2023 tại Hà Nội.

Chuẩn bị diễn ra Diễn đàn VCSF 2023 “Cuộc đua xanh toàn cầu: Từ chiến lược đến thực hành kinh doanh bền vững”
VCSF 2023 với chủ đề “Cuộc đua xanh toàn cầu: Từ chiến lược đến thực hành kinh doanh bền vững” diễn ra vào ngày 23/8 tới

Diễn đàn dự kiến bao gồm Phiên chuyên đề sẽ được tổ chức vào buổi sáng và Phiên toàn thể được tổ chức vào buổi chiều cùng ngày. Những nội dung trọng điểm sẽ được thảo luận tại Diễn đàn năm nay bao gồm: thúc đẩy chuyển dịch năng lượng bền vững; đẩy mạnh triển khai mô hình kinh tế tuần hoàn; xây dựng chuỗi cung ứng xanh; thực hành khung đánh giá Môi trường – Xã hội – Quản trị (ESG)...

Diễn đàn là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp trao đổi, thảo luận, đề xuất các kiến nghị, giải pháp tới các cơ quan liên quan trong việc tăng cường năng lực cạnh tranh, thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp nói riêng và của đất nước nói chung.

Diễn đàn dự kiến sẽ thu hút 250 đại biểu tham dự trực tiếp và khoảng 300 đại biểu tham dự trực tuyến, bao gồm các đại diện lãnh đạo của các cơ quan, ban, bộ, ngành, đại diện các đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trên toàn quốc, các chuyên gia và các cơ quan báo chí, truyền thông./.