Sự khởi sắc của thị trường chứng khoán trong quý III vừa qua đã giúp Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh- HSC (mã cổ phiếu HCM niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM - HOSE) tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực. Theo báo báo tài chính quý III/2021 mà HSC vừa công bố, trong kỳ, Công ty đạt 1.093,1 tỷ đồng doanh thu, 318,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi các con số này của cùng kỳ năm trước lần lượt đạt gần 514 tỷ đồng và 142 tỷ đồng.

Lý do chính giúp lợi nhuận của HSC tăng mạnh là hàng loạt mảng doanh thu trụ cột ghi nhận sự tăng trưởng cao. Cụ thể, trong quý III/2021, doanh thu nghiệp vụ môi giới đạt 369,6 tỷ đồng, lãi từ các khoản cho vay và phải thu: 315,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước các chỉ tiêu này lần lượt đạt: 149 tỷ đồng và gần 137 tỷ đồng…

Chứng khoán HSC lãi đột biến do đâu?
Nhiều mảng kinh doanh chính ghi nhận doanh thu tăng đã giúp HSC đạt lợi nhuận khả quan trong 9 tháng đầu năm 2021

Ghi nhận lãi lớn quý III đã giúp hiệu quả kinh doanh của HSC trong 9 tháng đầu năm nay có sự tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước, bất chấp chi phí hoạt động tăng cao. Theo đó, lũy kế 9 tháng năm 2021, HSC đạt 3.337,7 tỷ đồng doanh thu, hơn 923,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi cùng kỳ năm trước các chỉ tiêu này lần lượt đạt gần 1.400 tỷ đồng và 393,1 tỷ đồng.

Lợi nhuận trong 9 tháng đầu năm nay tăng mạnh chủ yếu do các mảng doanh thu: nghiệp vụ môi giới, lãi từ các khoản cho vay và phải thu, lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lỗ/lãi (FVTPL)… tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Chốt phiên giao dịch ngày 28/10, HCM có giá: 38.700 đồng/cổ phiếu./.