Theo Công ty cổ phần Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh-HSC (mã chứng khoán HCM niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh), trong quý I/2023, HSC ghi nhận doanh thu gần 489 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 154 tỷ đồng, giảm lần lượt tới 43% và 56% so với cùng kỳ năm 2022.

Quý I/2023, Chứng khoán HSC ghi nhận lợi nhuận lao dốc
Nguồn: HSC

3 mảng kinh doanh gồm: môi giới, cho vay ký quỹ và tự doanh đóng góp hơn 98% tổng doanh thu thuần của HSC trong quý I/2023.

Theo đó, doanh thu môi giới chứng khoán chiếm 27% tổng doanh thu của HSC, đạt 132 tỷ đồng, giảm sâu tới 53% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu từ các hoạt động cho vay ký quỹ đạt 223 tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ năm trước và đóng góp 45,6% vào tổng doanh thu.

Hoạt động đầu tư tự doanh đạt hơn 125 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm ngoái, đóng góp 25,6% vào tổng doanh thu.

Mảng tư vấn tài chính doanh nghiệp chỉ ghi nhận 1,9 tỷ đồng, giảm tới 58% so với cùng kỳ năm 2022.

Nguyên nhân chủ yếu khiến doanh thu và lợi nhuận của HSC suy giảm mạnh là do trong quý I/2023, giá trị giao dịch bình quân trên thị trường cổ phiếu chỉ đạt 11.400 tỷ đồng/phiên, giảm mạnh tới 63% so với cùng kỳ năm 2022. Điều này ảnh hưởng đến hoạt động của các công ty chứng khoán nói chung, HSC nói riêng.

HSC ghi nhận thu nhập trên một cổ phiếu (EPS) trong quý I/2023 đạt 271 đồng/cổ phiếu. Tính đến thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản của HSC đạt 14.139 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu kỳ, trong đó, vốn chủ sở hữu đạt 8.016 tỷ đồng. Chốt phiên giao dịch ngày 21/4, HCM có thị giá 25.600 đồng/cổ phiếu/.