Nâng cao hiệu quả hoạt động trong các KCN, KKT tỉnh Thái Bình
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho các dự án KCN của VSIP vào các địa phương, trong đó có tỉnh Thái Bình

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Quản lý KKT và các KCN tỉnh Thái Bình (Ban Quản lý KKT) tiếp tục phát huy cao vai trò và hiệu quả hoạt động; bám sát và triển khai thực hiện nghiêm túc các Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2024 của Tỉnh ủy, HĐND và UBND Tỉnh triển khai, trong đó đã hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm:

(1) Hoàn thiện Hồ sơ điều chỉnh cục bộ Khu kinh tế, tham mưu UBND Tỉnh trình Bộ Xây dựng thẩm định. (2) Cơ bản hoàn thiện Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Dược - Sinh học.

(3) Hoàn thành cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) cho KCN VSIP, đồng thời phối hợp với các sở, ngành, UBND huyện Thái Thụy, Tiền Hải, chủ động triển khai các bước giải phòng mặt bằng các KCN Hải Long, VSIP.

(4) Chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư tích cực triển khai các dự án trọng điểm.

(5) Các thủ tục hành chính đảm bảo tiến độ thời gian, đáp ứng tốt cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp thực hiện triển khai đầu tư các dự án trong KKT và các KCN.

(6) Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc thực thi công vụ của cán bộ và người lao động cơ quan.

Nâng cao hiệu quả hoạt động trong các KCN, KKT tỉnh Thái Bình
Công nhân làm việc trong KCN Sông Trà, tỉnh Thái Bình

Phát huy hiệu quả vai trò quản lý nhà nước trong KKT, KCN

Công tác quản lý quy hoạch có thêm nhiều bước tiến mới, tình hình triển khai các dự án được tăng cường đẩy mạnh. Một số Dự án đang được triển khai thực hiện như: Đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng KKT Thái Bình, tỉnh Thái Bình đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết: (1) Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 KCN Dược - Sinh học; (2) Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 KCN Thái Đô 1; (3) Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 KCN phục vụ nông nghiệp Thaco – Thái Bình.

Cùng với đó, công tác quản lý tài nguyên, môi trường trong KKT, KCN được Ban Quản lý triển khai thực hiện tốt. Trong 6 tháng đầu năm 2024, các doanh nghiệp cơ bản chấp hành tốt quy định về bảo vệ môi trường, không có doanh nghiệp nào hoạt động gây ô nhiễm môi trường, bị xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường.

Nâng cao hiệu quả hoạt động trong các KCN, KKT tỉnh Thái Bình
Môi trường trong các KCN, KKT tỉnh Thái Bình luôn đảm bảo xanh, sạch, đẹp

Công tác quản lý doanh nghiệp, lao động trong KKT, KCN được phòng chức năng của Ban Quản lý theo dõi và quản lý chặt chẽ, sát sao, đảm bảo các chế độ, chính sách của người lao động được các doanh nghiệp chấp hành nghiêm túc, đầy đủ, đúng theo quy định của pháp luật Lao động. Trong 6 tháng đầu năm, Ban đã Ban hành các văn bản gửi doanh nghiệp hướng dẫn, phúc đáp các vấn đề phát sinh trong công tác quản lý nhà nước về doanh nghiệp – lao động; phối hợp với Chi cục Hải quan Thái Bình; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2024...

Nâng cao hiệu quả hoạt động trong các KCN, KKT tỉnh Thái Bình
Toàn cảnh KCN Liên Hà Thái trong KKT Thái Bình

Công tác cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) đã có nhiều biến chuyển tích cực. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban là 42 thủ tục, trong đó TTHC cấp tỉnh là 42 thủ tục, đã rà soát cắt giảm 15% thông tin phải khai báo khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến đối với 6 TTHC lĩnh vực xây dựng và 3 TTHC lĩnh vực quản lý công sản. Đưa 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan ra thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Tỉnh; cập nhật kịp thời, đầy đủ kết quả giải quyết hồ sơ TTHC trên phần mềm một cửa điện tử của Tỉnh theo quy định.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban đã tiếp nhận 130 hồ sơ (kỳ trước chuyển sang 13 hồ sơ, tiếp nhận mới 117 hồ sơ), tiếp nhận trực tuyến 110, tiếp nhận trực tiếp 7 hồ sơ; đã giải quyết 119 hồ sơ đúng hạn, không có hồ sơ quá hạn; không có phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến quy định TTHC của Ban.

Nâng cao hiệu quả hoạt động trong các KCN, KKT tỉnh Thái Bình
Công tác quản lý đầu tư, xây dựng trong các KCN, KKT tỉnh Thái Bình luôn được đảm bảo kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật

Công tác quản lý đầu tư, xây dựng và dự án đầu tư công trong địa bàn KKT, KCN luôn được chú trọng và đảm bảo theo các quy định của pháp luật.

Tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm trong các KCN, KKT được Ban Quản lý tăng cường đẩy mạnh, góp phần đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các KCN, KKT.

Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ đầu tư và Dịch vụ KCN (Trung tâm) trực thuộc Ban Quản lý đã triển khai hiệu quả chức năng nhiệm vụ được giao trong công tác duy tu bảo dưỡng, vệ sinh môi trường các công trình hạ tầng KCN Nguyễn Đức Cảnh, Gia Lễ, phục vụ tốt cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Nâng cao hiệu quả hoạt động trong các KCN, KKT tỉnh Thái Bình
Công nhân may làm việc trong KCN tỉnh Thái Bình

Đầu tư, kinh doanh kinh doanh tăng trưởng và phát triển

Về thu hút đầu tư: 6 tháng năm 2024 Ban Quản lý đã cấp mới, điều chỉnh 30 GCNĐKĐT với tổng số vốn đầu tư đăng ký tăng thêm là hơn 3.922 tỷ đồng, cụ thể:

Dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): Cấp mới và điều chỉnh 24 GCNĐKĐT, với số vốn tăng thêm 151 triệu USD, tương đương 3.474,58 tỷ đồng (11 dự án cấp mới, với số vốn: 107 triệu USD; 4 dự án điều chỉnh với số vốn tăng thêm: 44 triệu USD; 9 dự án điều chỉnh nội dung khác).

Dự án đầu tư trong nước (DDI): Cấp mới, điều chỉnh cho 6 dự án với số vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 447,53 tỷ đồng (trong đó: 2 dự án cấp mới; 2 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư, 2 dự án điều chỉnh nội dung khác).

Nâng cao hiệu quả hoạt động trong các KCN, KKT tỉnh Thái Bình
Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ dự án xây dựng nhà máy Good Way Việt Nam tại KCN Liên Thái Hà, tỉnh Thái Bình

Lũy kế đến tháng 6 năm 2024, tổng số có 344 dự án đầu tư vào KKT và các KCN trên địa bàn Tỉnh còn hiệu lực, với tổng số vốn đầu tư đăng ký 144.256,91 tỷ đồng, trong đó:

250 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 88.055,17 tỷ đồng (chiếm 61% tổng vốn đăng ký), vốn đầu tư thực hiện ước đạt 74.558,3 tỷ đồng, đạt 84% so với vốn đăng ký

94 dự án FDI, vốn đầu tư đăng ký 56.201,74 tỷ đồng (chiếm 39% tổng vốn đăng ký), vốn đầu tư thực hiện ước đạt 23.051,76 tỷ đồng đạt 41% so với vốn đăng ký.

Nâng cao hiệu quả hoạt động trong các KCN, KKT tỉnh Thái Bình
Các đại biểu bấm nút phát lệnh khởi công dự án nhà máy Pegavision Việt Nam tại KCN Liên Hà Thái, tỉnh Thái Bình vào ngày 5/3/2024

Về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: 6 tháng năm 2024 các doanh nghiệp KCN, KKT đạt được các kết quả chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh như sau:

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) ước đạt 35.092,19 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2023; doanh thu hàng hóa ước đạt 35.512,56 tỷ đồng, tăng 7,8 % so với cùng kỳ năm 2023; giá trị xuất khẩu ước đạt 1.046,89 triệu USD, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2023; giá trị nhập khẩu lũy kế 6 tháng năm 2024 ước đạt 1.010,96 triệu USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2023; thuế và các khoản nộp ngân sách nhà ước đạt 1.803,25 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Lũy kế số lao động làm việc trong các doanh nghiệp KCN, KKT hiện nay là 76.900 người, tăng 1,16% so với cùng kỳ năm 2023 (trong đó, lao động trong các doanh nghiệp FDI đạt 36.960 người). Số lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bằng 94% tổng số lao động được sử dụng.

Nâng cao hiệu quả hoạt động trong các KCN, KKT tỉnh Thái Bình
Công nhân nhà máy may làm việc trong KCN Nguyễn Đức Cảnh, tỉnh Thái Bình

Quyết tâm triển khai hiệu quả nhiệm vụ phát triển KKT, KCN

Theo lãnh đạo Ban Quản lý KKT và các KCN tỉnh Thái Bình, để hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quản lý nhà nước và phát triển KKT, KCN trong năm 2024, trong 6 tháng cuối năm 2024 Ban Quản lý đặt quyết tâm triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, phối hợp các ngành, địa phương, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng, phát triển KKT, nhằm tạo đồng thuận cao, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng.

Thứ hai, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan theo dõi, nắm bắt tiến độ thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung KKT; tham mưu kịp thời báo cáo giải trình, tiếp thu để đồ án sớm được phê duyệt, đồng thời chủ động rà soát tham mưu triển khai các bước công việc liên quan đến điều chỉnh tổng thể KKT.

Thứ ba, tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành quy hoạch phân khu xây dựng các khu chức năng trong KKT để làm cơ sở thu hút đầu tư.

Thứ tư, phối hợp với UBND huyện Tiền Hải, Thái Thụy và các ngành liên quan, tham mưu giải quyết các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng kỹ thuật các KCN để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

Thứ năm, thực hiện có hiệu quả các chương trình xúc tiến đầu tư; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan của Tỉnh, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các công ty đầu xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN, đẩy mạnh kêu gọi xúc tiến đầu tư vào KKT, KCN, đặc biệt là các nhà đầu tư là những tập đoàn lớn trong nước và nước ngoài.

Thứ sáu, tăng cường gắn kết và đồng hành cùng doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác giám sát, đánh giá đầu tư, nắm bắt tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong KKT, KCN để có biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và xử lý kịp thời những vấn đề thực tiễn đặt ra. Tập trung tham mưu đào tạo, thu hút nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh trong KKT, KCN.

Thứ bảy, tập trung chỉ đạo giải quyết các tồn tại, vướng mắc tại Trung tâm (công tác tổ chức bộ máy; phương án cải tạo sửa chữa cấp bách một số hạng mục, máy móc, thiết bị của Trạm xử lý nước thải; xây dựng phương án tiếp tục quản lý vận hành Trạm xử lý nước thải…) để bảo đảm duy trì hoạt động thường xuyên, liên tục các hoạt động của Trung tâm, phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

Thứ tám, phối hợp tổ chức thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự; tăng cường nắm bắt tình hình tại KKT, KCN và phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý những vấn đề phát sinh để đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong KKT, KCN, không làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh.

Thứ chín, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng công khai, minh bạch, đơn giản hoá thành phần hồ sơ và rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục và nâng cao trách nhiệm công vụ, tạo thuận lợi và giảm chi phí cho doanh nghiệp. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành, bố trí nhân sự phù hợp vị trí việc làm, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của lãnh đạo và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Tiếp tục kiện toàn tổ chức của Trung tâm Tư vấn, hỗ trợ đầu tư và Dịch vụ khu công nghiệp; xây dựng và phát triển để Trung tâm thực hiện tốt chức năng tư vấn và hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp./.

Nâng cao hiệu quả hoạt động trong các KCN, KKT tỉnh Thái Bình
Công nhân tan ca trong KCN Phúc Khánh, tỉnh Thái Bình