Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức Hội thảo xây dựng dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với TP. Hồ Chí Minh (thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14) dưới sự đồng chủ trì của Thứ trưởng Trần Duy Đông và Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, theo MPI.

Cơ chế đặc thù cho TP. Hồ Chí Minh phải phát huy mạnh mẽ hơn lợi thế của Thành phố
Thứ trưởng Trần Duy Đông và Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đồng chủ trì Hội thảo (ảnh: mpi)

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ trưởng Trần Duy Đông cho biết, Nghị quyết số 76/2022/QH15, ngày 15/11/2022 của Quốc hội về kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV nêu rõ: Giao Chính phủ nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 trong thời gian sớm nhất. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với UBND TP. Hồ Chí Minh xây dựng dự thảo Nghị quyết.

Cơ chế đặc thù cho TP. Hồ Chí Minh phải phát huy mạnh mẽ hơn lợi thế của Thành phố
Theo Thứ trưởng Trần Duy Đông, việc xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 phải thể hiện được tầm nhìn cơ chế, chính sách để phát huy mạnh mẽ hơn tiềm năng, lợi thế của Thành phố; xử lý các điểm nghẽn (ảnh: mpi)

Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 07/10/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 nêu rõ, phấn đấu đến năm 2030, TP. Hồ Chí Minh phải là thành phố văn minh, hiện đại, năng động sáng tạo, là nơi thu hút nhân tài, chuyên gia, nhà khoa học, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đến sinh sống và làm việc; trung tâm tài chính quốc tế, phát triển ngang tầm các thành phố lớn trong khu vực châu Á, đóng vai trò là cực tăng trưởng của vùng; nơi tập trung của các định chế tài chính quốc tế, các tập đoàn kinh tế lớn của thế giới.

Tầm nhìn đến năm 2045, thí điểm một số cơ chế, chính sách đột phá, vượt trội, cạnh tranh quốc tế để xây dựng TP. Hồ Chí Minh thành trung tâm tài chính quốc tế.

Do vậy, theo Thứ trưởng Trần Duy Đông, việc xây dựng Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 phải thể hiện được tầm nhìn cơ chế, chính sách để phát huy mạnh mẽ hơn tiềm năng, lợi thế của Thành phố; xử lý các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển, đóng góp vào phát triển chung của đất nước…

Cơ chế đặc thù cho TP. Hồ Chí Minh phải phát huy mạnh mẽ hơn lợi thế của Thành phố
Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, việc xây dựng Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 54 cần tạo điều kiện cho Thành phố khơi thông nguồn lực phát triển trong thời gian tới (ảnh: mpi)

Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi cho biết, việc xây dựng Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 54 theo hướng kế thừa và tích hợp tất cả các cơ chế, chính sách mà TP. Hồ Chí Minh cần Trung ương hỗ trợ để phát triển tương xứng với vị trí đầu tàu về kinh tế - xã hội của cả nước; tạo điều kiện cho Thành phố khơi thông nguồn lực phát triển trong thời gian tới.

Tham gia ý kiến tại Hội thảo, đại diện các bộ, ngành, chuyên gia và đại diện các đơn vị liên quan thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết; đã đánh giá kỹ lưỡng, công phu việc tổng kết Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/8/2012 và Nghị quyết số 54/2017/QH14; thống nhất cao sự cần thiết ban hành Nghị quyết, tạo động lực phát triển TP. Hồ Chí Minh...

Kết luận Hội thảo, Thứ trưởng Trần Duy Đông đề nghị UBND TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo quy định.../.