Chất lượng phải là trên hết

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá cao sự chủ động, tích cực của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong triển khai thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa thời gian qua. Đặc biệt là Ban Phát triển chương trình giáo dục phổ thông tổng thể khi xin ý kiến đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học, giáo viên và các tầng lớp nhân dân trên tinh thần cầu thị, khoa học.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là vấn đề lớn, phức tạp với khối lượng công việc nhiều và liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân. Do đó, trong quá trình dự thảo và lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các tầng lớp nhân dân, có những quan điểm khác nhau, trái chiều thì cần lắng nghe, chắt lọc để tiếp thu, đồng thời giải thích, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của xã hội.

Phó Thủ tướng đặc biệt lưu ý: "Tinh thần là phải chấp hành nghiêm nghị quyết của Quốc hội nhưng trên hết là phải bảo đảm chất lượng. Đây là vấn đề liên quan đến nền giáo dục nước nhà, vì vậy, chúng ta làm khẩn trương nhưng phải chắc chắn. Trong trường hợp chưa thực sự yên tâm về chất lượng, điều kiện thực hiện thì Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo Chính phủ xem xét, kiến nghị lùi thời điểm thực hiện so với lộ trình đề ra trong nghị quyết của Quốc hội".

Đối với những vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục tổ chức các chuyên đề, hội thảo chuyên sâu với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học như phương án phân luồng; số môn học tự chọn, bắt buộc; dạy học ngoại ngữ; phương pháp giáo dục STEM về những kiến thức khoa học công nghệ có ứng dụng phổ biến trong thực tiễn nhằm hình thành phẩm chất, năng lực của học sinh; mức độ tự chủ của các trường, địa phương; quan điểm đa dạng, cởi mở trong biên soạn sách giáo khoa...

Có thể lùi thời điểm thực hiện chương trình phổ thông mới
nếu chưa yên tâm về chất lượng, điều kiện thực hiện

Có thể lùi thời điểm thực hiện

Tại buổi làm việc, GS. Nguyễn Minh Thuyết, Tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới cho biết, Dự thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được xây dựng theo hướng mở, bảo đảm thống nhất những nội dung cốt lõi, bắt buộc với học sinh toàn quốc, đồng thời trao quyền chủ động và trách nhiệm cho địa phương, nhà trường trong việc lựa chọn, bổ sung một số nội dung giáo dục và triển khai kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế.

Còn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết, hiện tại công tác biên soạn chuẩn bị điều kiện thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới đang được triển khai hết sức tích cực.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang tích cực chuẩn bị các điều kiện cần thiết nhằm khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia biên soạn sách giáo khoa theo chương trình mới. Bộ cũng đã tiến hành rà soát đội ngũ giáo viên, bắt tay ngay vào việc tập huấn, bồi dưỡng và điều chỉnh phương pháp dạy học chương trình hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực để giáo viên làm quen dần với những điểm mới chứ không chờ đến khi có chương trình và sách giáo khoa mới.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng, chương trình, sách giáo khoa mới phải bảo đảm tính khả thi, có thể thực hiện ngay trong điều kiện giáo viên, cơ sở vật chất hiện có và khả năng vận dụng linh hoạt của các cơ sở giáo dục phổ thông trên phạm vi toàn quốc.

Do đó, ngành giáo dục đang hết sức tích cực, nỗ lực cao nhất để có thể triển khai chương trình, sách giáo khoa mới vào năm học 2018-2019 theo đúng Nghị quyết của Quốc hội.

Tuy nhiên, nếu lùi thời điểm thực hiện 1 năm thì sẽ có thêm thời gian chuẩn bị cho công tác biên soạn, thẩm định, thực nghiệm các chương trình môn học và hoạt động giáo dục; biên soạn, thẩm định, thực nghiệm sách giáo khoa mới; tập huấn, bồi dưỡng giáo viên; huy động nhiều tổ chức, cá nhân tham gia biên soạn sách giáo khoa, góp phần thực hiện tốt chủ trương "một chương trình, nhiều sách giáo khoa"./.