Cụ thể là, IIP toàn ngành công nghiệp tháng 08/2016 tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 5,1%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,6%; sản xuất và phân phối điện tăng 11,9%; cung cấp nước và xử lý nước thải, rác thải tăng 6,1%. Tính chung 8 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,9% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 9,8% của cùng kỳ năm 2015 (Biểu đồ).

Mặc dù IIP tháng 8/2016 tăng nhẹ so với tháng trước, song tốc độ tăng vẫn thấp so với phần lớn các tháng trong năm 2016. Nếu so với cùng kỳ năm 2015 thì tốc độ tăng IIP tháng này giảm mạnh. Nguyên nhân chính khiến IIP giảm là do ngành khai khoáng vẫn tiếp tục suy giảm. Cụ thể là, trong tháng 8/2016, khai khoáng giảm khá sâu so với tháng trước (giảm 5,1% so với tháng 7/2016 là 2,9%), nếu so với cùng kỳ năm 2015 thì công nghiệp khai khoáng giảm rất mạnh (tháng 8/2015, khai khoáng tăng 8,2%). Bên cạnh đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng thấp cũng góp phần làm cho tốc độ tăng IIP thấp.

Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất 8 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất kim loại tăng 16,9%; dệt tăng 15,5%; sản xuất xe có động cơ tăng 15,3%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và quang học tăng 14,1%... Kéo theo một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 8 tháng đầu năm 2016 ước tính tăng cao so với cùng kỳ năm trước gồm: Ti vi tăng 83,2%; thép cán tăng 22,3%; ô tô tăng 21,8%; thức ăn cho gia súc tăng 21,3%; sắt, thép thô tăng 15,9%; xi măng tăng 15,2%; khí hóa lỏng (LPG) tăng 13,8%...

Về tốc độ tăng trưởng công nghiệp tại các địa phương, tháng 8/2016 đánh dấu sự quay trở lại số 1 của tỉnh Quảng Nam. Cụ thể là tốc độ tăng trưởng công nghiệp của Quảng Nam đạt 32,2%, tiếp đến là Thái Nguyên tăng 31,1%; Hải Phòng tăng 16,3%; Đà Nẵng tăng 11,5%; Cần Thơ tăng 11,4%; Bình Dương tăng 8,9%; Đồng Nai tăng 8,1%; Bắc Ninh tăng 7,9%; Hải Dương tăng 7,8%; TP. Hồ Chí Minh tăng 7,3%; Hà Nội tăng 6,8%...

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 7/2016 tăng 4,4% so với tháng trước và tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng, chỉ số tiêu thụ tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2015 (cùng kỳ năm 2015 tăng 13,3%). Một số ngành có chỉ số tiêu thụ 7 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất xe có động cơ tăng 16,7%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 16,2%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 11,5%;

Trong khi đó, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 01/8/2016 tăng 8,9% so với cùng thời điểm năm trước (cùng thời điểm năm 2015 tăng 10,1%). Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao hơn nhiều so với mức tăng chung: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 130%; sản xuất xe có động cơ tăng 30,9%...

Tỷ lệ tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bình quân 7 tháng năm 2016 là 69,1%, trong đó một số ngành có tỷ lệ tồn kho cao: Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn 130,8%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 113,4%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất 105,7%; sản xuất chế biến thực phẩm 91,1%.

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/8/2016 tăng 5% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 0,7%; doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 1,9%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 8,1%. Tại thời điểm trên, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng giảm 4,8% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 5,7%; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 3,4%; ngành sản xuất, phân phối điện bằng mức cùng thời điểm năm trước./.