Thông báo được đưa ra sau khi doanh nghiệp đã hoàn thiện các thủ tục theo quy định và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt. Nguồn chi trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận lũy kế sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp là hơn 25,2 tỷ đồng, tính đến hết năm 2021.

Theo kế hoạch, NHV sẽ chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10:7 (nghĩa là người sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 07 cổ phiếu mới). Số cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ được hủy bỏ. Cụ thể, người sở hữu 101 cổ phiếu được nhận 70,7 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ, người sở hữu cổ phiếu sẽ được nhận tròn 70 cổ phiếu mới, 0,7 cổ phiếu lẻ sẽ được hủy bỏ.

Còn phương thức trả cổ tức bằng tiền sẽ được thực hiện với tỷ lệ 7%, nghĩa là mỗi cổ phần nhận được số tiền trả cổ tức tương ứng là 700 đồng. Thời gian thanh toán vào ngày 29/06/2022.

Đối với chứng khoán đã lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở của NHV tại Tầng 2, tòa nhà 25T2 lô đất N05, khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Công ty cổ phần Sức khỏe Hồi sinh Việt Nam (NHV) chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu
Phương án chi trả cổ tức của NHV đã được Đại hội đồng cổ đông của doanh nghiệp nhất trí thông qua vào cuối tháng 4/2022

Dự kiến, sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức lần này, vốn điều lệ của NHV sẽ tăng lên hơn 54,8 tỷ đồng. Mục đích của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cũng nằm trong kế hoạch nhằm tăng quy mô vốn điều lệ để phục vụ các hoạt động của Công ty trong giai đoạn mới.

Theo Báo cáo tài chính năm 2021, doanh thu thuần của NHV đạt hơn 5 tỷ đồng chủ yếu đến từ hoạt động tư vấn dịch vụ giới thiệu khách hàng. Doanh thu tài chính là hơn 1,7 tỷ đồng. Lợi nhuận trước và sau thuế của NHV lần lượt đạt gần 6,15 tỷ đồng và 5,3 tỷ đồng, tương đương tăng 86% và tăng 122% so với cùng kỳ năm 2020. Đến hết năm 2021, tổng giá trị tài sản của NHV là hơn 60,5 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là gần 57,5 tỷ đồng. NHV hiện có vốn điều lệ là 32,236 tỷ đồng.

Thành lập vào đầu năm 2009, NHV từng được biết đến là doanh nghiệp đầu tư chuyên sâu vào ngành cát thủy tinh trong giai đoạn 2017 - 2018. Gần đây, doanh nghiệp đang có định hướng nguồn lực đầu tư vào các sản phẩm liên quan đến dược - mỹ phẩm, chăm sóc sức khỏe, làm đẹp và thực phẩm./.