(Bài được đăng trên Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 9, tháng 3 năm 2021)

Quý độc giả muốn đọc chi tiết xin vui lòng bấm vào đây