Hiệu quả từ các phong trào thi đua yêu nước

TB Phương
Tại Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối thi đua doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022, ông Nguyễn Xuân Phương, Trưởng Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc, Khối trưởng Khối thi đua doanh nghiệp KCN tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của các doanh nghiệp trong Khối thi đua trong năm 2021

Những ngày đầu tháng 6 vừa qua, Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) Vĩnh Phúc (Ban Quản lý), Khối Trưởng Khối thi đua doanh nghiệp trong các KCN Tỉnh đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối thi đua doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022, đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2022.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Xuân Phương, Trưởng Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc, Khối trưởng Khối thi đua doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của các doanh nghiệp trong Khối thi đua đã đạt được trong năm 2021. Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 có diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và sức khỏe cuả người lao động. Song các doanh nghiệp KCN đã hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua do tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Khối trưởng Khối thi đua doanh nghiệp trong các KCN Tỉnh phát động. Theo đó, các doanh nghiệp trong Khối thi đua doanh nghiệp KCN đã quyết tâm vượt khó, vừa giữ vững ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời triển khai tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo dịch bệnh được kiểm soát an toàn.

Với nhiều cố gắng lớn, trong năm 2021, các KCN đã có nhiều doanh nghiệp tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, đưa các dự án vào hoạt động đúng tiến độ, tạo việc làm mới cho nhiều lao động. Năm 2021 các doanh nghiệp KCN đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

Các doanh nghiệp DDI: Doanh thu đạt 14.221,8 tỷ đồng, bằng 136% so với năm 2020, đạt 134% kế hoạch; giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 448,21 tỷ đồng, bằng 1.008% so với năm 2020, đạt 484% kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước đạt 476,7 tỷ đồng, bằng 196% so với năm 2020, đạt 140 % kế hoạch năm 2021; thu hút thêm 4.402 lao động mới.

Các doanh nghiệp FDI: Doanh thu đạt 7.217,46 triệu USD, bằng 106% so với năm 2020; đạt 115% kế hoạch; giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 5.556,05 triệu USD, bằng 108% so với năm 2020, đạt 111% kế hoạch; nộp ngân sách Nhà nước đạt 4.337,96 tỷ đồng, bằng 105% so với năm 2020, đạt 148 % kế hoạch năm 2021; thu hút thêm 13.433 lao động mới.

Các doanh nghiệp trong KCN đã giải quyết việc làm cho gần 126.000 lao động trong và ngoài Tỉnh.

Về hoạt động thu hút đầu tư, năm 2021, Ban Quản lý đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 46 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 7.552,87 tỷ đồng và 849,14 triệu USD; đồng thời điều chỉnh tăng vốn cho 31 dự án với tổng vốn điều chỉnh tăng thêm là 223,03 tỷ đồng và 110,37 triệu USD.

Với các thành tích xuất sắc trên, trong năm 2021 đã có khoảng 50 doanh nghiệp trong các KCN được UBND tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ kế hoạch Đầu tư tặng Bằng khen trong các phong trào thi đua do Trung ương, Tỉnh và Khối trưởng Khối thi đua các doanh nghiệp KCN TỈnh phát động (điển hình như: Phong trào thi đua phòng chống dịch Covid-19; 30 năm xây dựng và phát triển KCN, KKT; thi đua sản xuất hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021).

Cũng tại Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối thi đua doanh nghiệp trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và các Ban, ngành trong Tỉnh cùng đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho các đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong các phong trào thi đua.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, khen thưởng đi vào chiều sâu

Đại diện các doanh nghiệp KCN Vĩnh Phúc ký kết giao ước thi đua năm 2022
Đại diện các doanh nghiệp KCN Vĩnh Phúc biểu trưng Lễ ký kết giao ước thi đua doanh nghiệp KCN tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022 thành công tốt đẹp

Với chủ đề “Doanh nghiệp Vĩnh Phúc chủ động thích ứng, hiệu quả, phục hồi và phát triển", Trưởng Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc, Khối trưởng Khối thi đua doanh nghiệp trong các KCN đã phát động phong trào thi đua năm 2022 tới toàn thể các thành viên trong Khối thi đua các doanh nghiệp KCN. Theo đó, các doanh nghiệp trong Khối tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa để tạo động lực động viên các doanh nghiệp KCN thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra. ¹Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, mang lại nhiều giá trị to lớn cho doanh nghiệp và xã hội.

Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm khen thưởng công bằng, khách quan, công khai, dân chủ; tiến hành lựa chọn, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các tấm gương “Người tốt, việc tốt” để động viên, khích lệ và truyền cảm hứng cho các tập thể và cá nhân trong Khối học tập, noi theo.

Qua mỗi đợt thi đua, định kỳ tiến hành kiểm tra, đánh giá sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, có động viên khích lệ kịp thời các doanh nghiệp đạt hiệu quả kinh doanh xuất sắc và các cá nhân có thành tích nổi bật trong lao động sản xuất. Qua đó tạo đòn bẩy hữu hiệu thúc đẩy hoạt động đầu tư, kinh doanh của các doanh nghiệp KCN vượt qua những khó khăn thách thức của dịch bệnh và khủng hoảng của nền kinh tế toàn cầu, thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập cho người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

Với vai trò là Khối trưởng Khối thi đua doanh nghiệp trong các KCN Tỉnh, ông Nguyễn Xuân Phương, Trưởng Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc cho biết, Ban Quản lý sẽ tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; tổ chức phát động các phong trào thi đua thiết thực và hiệu quả trong năm 2022 nhằm phát huy sức mạnh của toàn Khối thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2022.

Bên cạnh đó, luôn bám sát chỉ đạo, tiếp tục triển khai các phong trào thi đua khen thưởng do Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh Vĩnh Phúc phát động; trong đó đổi mới hình thức tuyên truyền, triển khai công tác thi đua, khen thưởng sâu rộng và hiệu quả.

Tăng cường bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Thực hiện đánh giá, tổng hợp kết quả thi đua và tổ chức tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2022 kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch và đúng quy định. Chú trọng khen thưởng tập thể, công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất nhằm động viên các tập thể, cá nhân hăng hái thi đua, lao động sản xuất kinh doanh giỏi./.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc
Công nhân làm việc trong KCN tỉnh Vĩnh Phúc