Công điện nêu rõ: Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 (Dự án) là dự án quan trọng quốc gia đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư, gồm 11 dự án thành phần với tổng chiều dài 652,85 km, đi qua địa phận 13 tỉnh gồm: Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Tiền Giang, Vĩnh Long.

Trong quý II/2021, hoàn thành khối lượng còn lại của công tác giải phóng mặt bằng cho 11 dự án thành phần trong quý II/2021

Thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành, địa phương liên quan đã rất tích cực triển khai các hạng mục công việc để khởi công các dự án thành phần và thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến. Tuy nhiên, về tổng thể tiến độ triển khai dự án còn chậm, trong đó công tác giải phóng mặt bằng không đáp ứng tiến độ cam kết (bàn giao toàn bộ mặt bằng trong Quý II/2020).

Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải, đến ngày 14/5/2021, mới chỉ có 01/13 tỉnh (tỉnh Nam Định), 01/11 dự án thành phần (đoạn Cao Bồ - Mai Sơn) hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng . Hiện mới bàn giao mặt bằng hoặc đã chi trả tiền đền bù, đủ điều kiện bàn giao mặt bằng cho 634,9/652,85 km (đạt khoảng 97,2%); hoàn thành xây dựng 72/83 khu tái định cư (đạt khoảng 86,7%); di dời 295/733 vị trí đường điện (đạt 40,2%); 18.774/40.232 m đường ống nước các loại (đạt 46,7%); 39.031/91.828 m đường cáp viễn thông (đạt 42,5%) và 131/131 m đường ống xăng dầu. Ngoài ra trong quá trình triển khai các dự án đã phát sinh một số vướng mắt về vật liệu đất đắp nền đường và vị trí các bãi đổ vật liệu phế thải phục vụ thi công Dự án.

Để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện Dự án, Công điện yêu cầu các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh có dự án đi qua tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

Một là, khẩn trương hoàn thành khối lượng còn lại của công tác giải phóng mặt bằng cho 11 dự án thành phần trong quý II/2021;

Hai là, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các chủ sở hữu, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật để hoàn thành di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật đáp ứng tiến độ bàn giao mặt bằng nêu trên;

Ba là, chủ động xử lý các vướng mắc, kiến nghị liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng thuộc thẩm quyền Ủy ban nhân dân tỉnh;

Bốn là, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các điều kiện, thủ tục về cấp giấy phép đối với các mỏ vật liệu theo quy định của pháp luật để đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu vật liệu thi công Dự án;

Năm là, thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp đầu cơ, tùy tiện nâng giá vật liệu xây dựng;

Sáu là, sớm thống nhất về số lượng, quy mô, vị trí các bãi vật liệu phế thải phục vụ cho Dự án.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và các Nhà thầu thi công: Phối hợp với các địa phương, các chủ quản lý, sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật cần di dời để kịp thời xử lý, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng , di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo tiến độ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng , bàn giao trong quý II/2021; chủ động rà soát, tổng hợp các tồn tại, vướng mắc phát sinh về giải phóng mặt bằng , có kế hoạch làm việc cụ thể với các địa phương để kịp thời giải quyết, tháo gỡ, tập trung xử lý dứt điểm các kiến nghị của địa phương.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội khẩn trương chỉ đạo các chủ quản lý, chủ sử dụng công trình hạ tầng điện, đường cáp viễn thông thuộc phạm vi quản lý, đẩy nhanh tiến độ di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật còn nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, đáp ứng tiến độ hoàn thành bàn giao mặt bằng trong quý II/2021./.