Mô hình quản trị chuỗi cung ứng (SCM) là gì?

Mô hình quản trị chuỗi cung ứng SCM là sự kết hợp giữa nhiều thủ pháp nghệ thuật với khoa học để cải thiện những cách thức mà công ty đã tìm kiếm nguyên liệu thô để cấu thành nên sản phẩm hoặc dịch vụ để sau đó sản xuất và phân phối cho các khách hàng.

Về cơ bản thí SCM sẽ cung cấp những giải pháp cho tất cả những hoạt động đầu vào của công ty, doanh nghiệp từ đặt mua hàng đến các giải pháp giải quyết tồn kho một cách an toàn. Trong mô hình quản trị nguồn cung ứng thì SCM sẽ cung cấp các giải pháp mà theo đó thì những nhà cung cấp, công ty sản xuất làm việc ở môi trường cộng tác để cho mỗi bên nâng cao được hiệu quả kinh doanh sản xuất và hiệu quả phân phối những sản phẩm hoặc dịch vụ tới cho các khách hàng.

Làm thế nào để các mô hình quản trị chuỗi cung ứng SCM được trở nên hiệu quả?

Để mô hình quản trị chuỗi cung ứng SCM được trở nên hiệu quả thì phải tuân thủ những nguyên tắc quản lý chuỗi cung ứng sau đây:

Phân khúc các khách hàng dựa vào nhu cầu

Cá biệt hóa mạng lưới logistics

Lắng nghe tín hiệu nhu cầu thị trường để lên kế hoạch một cách phù hợp

Sản phẩm khác biệt hóa gần hơn với các khách hàng

Tìm kiếm những nguồn cung một cách chiến lược

Phát triển các chiến lược ứng dụng công nghệ thông tin trong chuỗi cung ứng

Áp dụng những hệ thước đo một cách hiệu quả theo các kênh

Ngoài ra thì bạn cũng cần biết bí quyết để cải thiện các hoạt động quản lý của chuỗi cung ứng.

Bí quyết thứ nhất là cần hiện đại hóa hệ thống: Bạn cần nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống để cải thiện một cách đáng kể hiệu quả của việc quản lý.

Thiết lập những thước đo: Việc này rất cần thiết để đo lường hiệu quả và đối chiếu vòng xoay tiền mặt cũng như hệ số lợi nhuận và phản ứng kịp thời trước những biến cố.

Chủ động thu nhập những thông tin phù hợp: Việc này đóng vai trò quan trọng trong việc để đưa ra những quyết định.

Tích hợp bán hàng, tài chính và hoạt động doanh nghiệp: Việc này sẽ giúp tìm ra những điểm cân bằng tối ưu giữa nhu cầu khách hàng, kết quả tài chính và sản lượng sản xuất.

Xem xét hợp tác với ít nhà cung cấp

Giám sát một cách hiệu quả các hoạt động của đối tác trong chuỗi cung ứng: Bạn cần theo dõi một cách liên tục để tránh việc ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng.

Chuỗi cung ứng không bắt đầu ở nhà kho hoặc kết thúc ở trên kệ hàng: Điều này là không đúng bởi nó còn nằm ở công tác bảo đảm sản phẩm được vào kệ chính là những sản phẩm khách hàng muốn sử dụng, tức là sản phẩm đó phải đáp ứng được nhu cầu khách hàng.

Tích hợp chi phí cho marketing vào hoạch định chuỗi cung ứng: Việc tích hợp chi phí marketing vào hoạch định chuỗi cung ứng sẽ giúp doanh nghiệp xác định được chiến lược marketing nào cần áp dụng, kế hoạch tối ưu, các kênh phân phối hiệu quả…

Trên đây chúng tôi đã trình bày về vấn đề để các mô hình quản trị chuỗi cung ứng SCM được trở nên hiệu quả. Hi vọng đã cung cấp cho bạn những thông tin bổ ích nhất.