“Yêu cầu làm rõ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thực hiện Luật Tiếp công dân, Luật khiếu nại, Luật Tố cáo; trong quản lý đối với lĩnh vực đất đai để đảm bảo không phát sinh vi phạm, hạn chế khiếu nại, tố cáo; trách nhiệm tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu; công tác tổ chức tiếp công dân và tổ chức đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân…”, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhấn mạnh, khi Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”, diễn ra hôm nay (ngày 1/4), theo Văn phòng Quốc hội.

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá rõ hạn chế
Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương yêu cầu làm rõ trách nhiệm tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu ngành Tài Nguyên-Môi trường. Ảnh: Quốc hội

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Bộ đánh giá, nêu rõ những tồn tại, hạn chế, bất cập, nguyên nhân khách quan, chủ quan ở tầm vĩ mô quản lý nhà nước; đồng thời cần thống kê đầy đủ, rõ ràng chi tiết về những kiến nghị liên quan đến việc hoàn thiện thể chế, sửa đổi, bổ sung Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Đất đai và các luật khác có liên quan trong phạm vi quản lý của ngành tài nguyên môi trường.

Trình bày Báo cáo kết quả đánh giá bước đầu đối với báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế, Tổ trưởng Tổ công tác Bùi Thị Quỳnh Thơ cho biết, Báo cáo đã phản ánh khá toàn diện tình hình, kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bộ trong 5 năm qua.

Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường đánh giá rõ hạn chế
Theo Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế, Tổ trưởng Tổ công tác Bùi Thị Quỳnh Thơ, Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phản ánh khá toàn diện tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo. Ảnh: Quốc hội

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, Tổ công tác nhận thấy vẫn còn một số nội dung trong báo cáo còn nêu chung chung, chưa cụ thể, chưa phân tích, đánh giá đầy đủ. Do đó, Tổ công tác đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường bổ sung, làm rõ một số vấn đề chưa được thể hiện trong báo cáo gửi Đoàn giám sát. Cụ thể, về kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Tổ công tác đề nghị Bộ bổ sung đánh giá việc ban hành quy trình tiếp công dân; tiếp nhận, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc thực hiện trách nhiệm tiếp công dân, đối thoại với công dân.

Thảo luận tại cuộc làm việc, một số đại biểu cho rằng, các giải pháp nêu trong báo cáo còn chung chung, nên đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường kiến nghị giải pháp cụ thể hơn, nhằm giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế trong giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, nhất là những trường hợp công dân tiếp tục khiếu nại về tranh chấp đất đai do ngại khởi kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính ra Tòa án.

Đối với việc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai theo thẩm quyền, Tổ công tác đề nghị Bộ đánh giá bổ sung về các vụ việc còn tồn đọng, chưa giải quyết và gửi kèm phụ lục tóm tắt sơ lược nội dung các vụ việc còn tồn đọng; tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo vượt cấp, nguyên nhân và đề xuất giải pháp trong thời gian tới; việc thực hiện rà soát giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ…

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu, tiếp tục hoàn thiện báo cáo theo hướng làm rõ hơn nữa các nội dung về kết quả tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp nhận xử lý đơn thư; đối thoại với công dân, đặc biệt là trách nhiệm của Bộ trong tham mưu Thủ tướng Chính phủ giải quyết khiếu nại, tố cáo nói chung và các vụ việc tồn đọng nói riêng.

“Yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện và gửi báo cáo bổ sung cho Đoàn giám sát trong thời gian sớm nhất, qua đó Đoàn sẽ xây dựng hoàn thiện báo cáo kết quả giám sát chuyên đề, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình Quốc hội…”, ông Phương nhấn mạnh./.