Cụ thể là, về vốn đầu tư và thuế, nhà đầu tư được huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để đầu tư thực hiện các dự án điện mặt trời theo quy định của pháp luật hiện hành; Các dự án điện mặt trời được hưởng các ưu đãi về tín dụng đầu tư theo các quy định pháp luật hiện hành về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước.

Dự án điện mặt trời được miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án; hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để phục vụ sản xuất của dự án theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Đồng thời, việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án điện mặt trời được thực hiện như đối với dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế.

Về đất đai, các dự án điện mặt trời và công trình đường dây và trạm biến áp để đấu nối với lưới điện quốc gia được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật hiện hành áp dụng đối với dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư. Đồng thời, căn cứ vào quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm bố trí đủ quỹ đất để chủ đầu tư thực hiện các dự án điện mặt trời. Việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về đất đai.

Hiện tại Việt Nam mới có Dự án nhà máy điện mặt trời Thiên Tân công suất 19,2 MW với tổng vốn đầu tư 900 tỷ đồng vừa được khởi công xây dựng trên diện tích 24 héc ta tại xã Minh Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Đây là dự án điện mặt trời có quy mô lớn đầu tiên tại Việt Nam do Công ty Cổ phần Đầu tư – Xây dựng Thiên Tân làm chủ đầu tư, nguồn vốn 100% từ các đối tác là doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, Ấn Độ và Thái Lan, không có vốn nhà nước.

Nhà máy áp dụng công nghệ điện quang mặt trời của Thái Lan. Dự kiến đến tháng 07/2016, nhà máy sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động, hòa vào lưới điện quốc gia 28 triệu kWh điện/năm.

Dự án điện mặt trời còn mới mẻ với Việt Nam, nhưng trên thế giới không còn xa lạ. Nó là xu hướng của các quốc gia phát triển.

Những quốc gia sở hữu các nhà máy điện mặt trời lớn có thể kể đến Australia, Tây Ban Nha, Ấn Độ, UAE, Mỹ, Đức, Trung Quốc với những cái tên Ivanpah, Solaben Topaz Solar Farm, Charanka Solar Park…/.