Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3/2023 (từ ngày 1/3 đến ngày 15/3/2023) đạt 27,2 tỷ USD, tăng 17,3% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 2/2023.

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 3/2023 đã đưa tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/3/2023 đạt 122,95 tỷ USD, giảm 13%, tương ứng giảm 18,39 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2022.

Đáng chú ý, trong kỳ 1 tháng 3/2023, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 492 triệu USD, nhưng lũy kế từ đầu năm đến hết ngày 15/3, cán cân thương mại hàng hóa vẫn thặng dư 2,94 tỷ USD.

Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3/2023 đạt 13,34 tỷ USD, tăng 6,9% so với kỳ 2 tháng 2/2023 nhờ một số nhóm hàng: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện tăng 18,2%; thủy tinh & các sản phẩm từ thủy tinh tăng 297%; phương tiện vận tải & phụ tùng khác tăng 21,6%...

Tuy nhiên, lũy kế tính đến hết ngày 15/3, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 62,94 tỷ USD, giảm 10,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Đến ngày 15/3, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 2,94 tỷ USD

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 01/01/2023 đến 15/3/2023 so với cùng kỳ năm 2022. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Cũng theo Tổng cục Hải quan, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 3/2023 đạt 9,75 tỷ USD, tăng 5,7% so với kỳ 2 tháng 2/2023. Lũy kế đến hết ngày 15/3, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm các doanh nghiệp này đạt 47,08 tỷ USD, giảm 8,7% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 74,8% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Tuy tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 3/2023 đạt 13,83 tỷ USD, tăng 29,4% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 2/2023, nhưng lũy kế đến hết 15/3, vẫn giảm 15,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó một số nhóm hàng giảm mạnh như: điện thoại các loại & linh kiện giảm 64,5%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 11%; máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác giảm 16,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Đến ngày 15/3, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 2,94 tỷ USD

Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 01/01/2023 đến 15/3/2023 so với cùng kỳ năm 2022. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Mặc dù trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 3/2023 đạt 8,71 tỷ USD, tăng 24,1% so với kỳ 2 tháng 2/2023, nhưng tính đến hết ngày 15/3, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này giảm 15,8% (tương ứng giảm 7,42 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 66% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước…/.