Tăng trưởng xanh là quá trình phát triển kinh tế - xã hội dựa trên việc sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Tăng trưởng xanh có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam, một quốc gia đang phát triển và đang phải đối mặt với nhiều thách thức về môi trường.

Diễn đàn quốc gia về Phát triển bền vững Việt Nam 2023: “Thúc đẩy chuyển dịch xanh, bao trùm ở Việt Nam”.
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì Diễn đàn quốc gia về Phát triển bền vững Việt Nam 2023 với chủ đề “Thúc đẩy chuyển dịch xanh, bao trùm ở Việt Nam”

Xác định tăng trưởng xanh là chìa khóa của phát triển bền vững, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Chiến lược tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chiến lược này đặt mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia phát triển xanh, bền vững. Tuy nhiên, thực tế tại nhiều quốc gia trên thế giới chỉ ra rằng, nhiều nhóm đối tượng yếu thế, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hay các địa phương đặc thù bị ảnh hưởng bởi quá trình chuyển dịch xanh, do các nguyên nhân năng lực cạnh tranh, kỹ năng việc làm, điều kiện tự nhiên… Do đó, cần những giải pháp đồng bộ và đột phá để giải quyết bài toán “không ai bị bỏ lại phía sau” trong quá trình xanh hóa nền kinh tế, hướng tới phát triển bền vững.

Trong bối cảnh đó, Tạp chí Kinh tế và Dự báo phối hợp cùng Học viện Chính sách và Phát triển tổ chức Diễn đàn quốc gia về Phát triển bền vững Việt Nam 2023 với chủ đề “Thúc đẩy chuyển dịch xanh, bao trùm ở Việt Nam”. Diễn đàn sẽ được tổ chức vào sáng ngày 30/11 tới tại Hội trường lớn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 6B, Hoàng Diệu (Hà Nội).

Diễn đàn quốc gia về Phát triển bền vững Việt Nam 2023: “Thúc đẩy chuyển dịch xanh, bao trùm ở Việt Nam”.

Theo Ban tổ chức, mục tiêu của Diễn đàn là nhằm tạo không gian để các cơ quan quản lý nhà nước, các nhà khoa học, chuyên gia, địa phương, doanh nghiệp… cùng trao đổi góc nhìn, kết quả nghiên cứu, kiến thức, cùng các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh, hướng tới phát triển bền vững tại Việt Nam.

Diễn đàn gồm 2 phiên:

Phiên 1 - Tham luận, có sự tham gia của các diễn giả với các tham luận, gồm: (i) PGS. TS. Vũ Minh Khương - Trường Chính sách công Lý Quang Diệu - Singapore: Khai thác động lực tăng trưởng xanh để tiến nhanh đến tầm nhìn Việt Nam 2045; (ii) GS. TS. Giang Thanh Long - Đại học Kinh tế Quốc dân: Đảm bảo an sinh xã hội cho đối tượng yếu thế trong tăng trưởng xanh; (iii) Ông Arnaud Ginolin - Tổng giám đốc BCG Việt Nam: Thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Việt Nam: Xu hướng toàn cầu, bài học kinh nghiệm và khả năng áp dụng ở Việt Nam; (iv) TS. Nguyễn Duy Tùng - Nhóm chuyên gia Học viện Chính sách và Phát triển: Tăng trưởng xanh bao trùm từ góc nhìn địa phương.

Diễn đàn quốc gia về Phát triển bền vững Việt Nam 2023: “Thúc đẩy chuyển dịch xanh, bao trùm ở Việt Nam”.
Các diễn giả tham gia Tham luận

Phiên 2 - Thảo luận: với sự tham dự của các diễn giả: PGS. TS. Vũ Minh Khương - Trường Chính sách công Lý Quang Diệu; TS. Lê Việt Anh - Vụ trưởng Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên và Môi trường - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; TS. Vũ Tiến Lộc - nguyên Chủ tịch VCCI, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC); bà Dorsati Madani - Giám đốc chương trình Tăng trưởng xanh, Ngân hàng Thế giới; TS. Phạm Mỹ Hằng Phương - Trưởng nhóm nghiên cứu PSDI, Học viện Chính sách và Phát triển.

Diễn đàn quốc gia về Phát triển bền vững Việt Nam 2023: “Thúc đẩy chuyển dịch xanh, bao trùm ở Việt Nam”.
Các diễn giả tham gia Thảo luận

Quyết định số 882/QĐ-TTg, ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, gồm 18 chủ đề, 57 nhóm nhiệm vụ, hoạt động và 134 nhiệm vụ, hoạt động cụ thể. Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối quốc gia về tăng trưởng xanh, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh; hướng dẫn, giám sát, đánh giá, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan xác định và phân bổ nguồn tài chính trong nước và điều phối các nguồn tài trợ của nước ngoài, cơ chế chính sách thúc đẩy thực hiện Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm điều phối việc thực hiện tăng trưởng xanh, thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình thực hiện, tổng hợp thông tin, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, báo cáo Ban chỉ đạo quốc gia xem xét, quyết định…/.