Nhiều tiến triển khả quan

Tại cuộc họp cuộc họp đánh giá, kiểm điểm tiến độ Dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng diễn ra ngày 16/2, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, đến thời điểm này, tất cả các Dự án đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư theo quy định của pháp luật gồm: Quyết định chủ trương đầu tư/điều chỉnh chủ trương đầu tư; công tác thẩm định về chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; đánh giá tác động môi trường; công tác thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm định Thiết kế kỹ thuật để Chủ đầu tư là Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) quyết định đầu tư/điều chỉnh và phê duyệt thiết kế kỹ thuật các Dự án.

Đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV mạch 3
Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì cuộc họp

Đối với công tác lựa chọn nhà thầu, các dự án có khối lượng gói thầu xây lắp, cung cấp vật tư, thiết bị, phụ kiện lớn, cần thực hiện trong thời gian ngắn, cụ thể toàn bộ dự án có tổng cộng 226 gói thầu, gồm: 93 gói thầu xây lắp móng cột, lắp dựng cột; 75 gói thầu cung cấp cột thép; 36 gói thầu cung cấp dây dẫn, cáp quang; 17 gói thầu cung cấp cách điện và phụ kiện; 5 gói thầu cung cấp vật tư thiết bị nhất thứ, nhị thứ, kháng điện và phụ kiện. Đến nay, đã cơ bản hoàn thành việc ký hợp đồng và triển khai, chỉ còn 4 gói thầu đang hoàn thiện thủ tục (sẽ sớm hoàn thành trong các ngày tới). Cụ thể công tác đấu thầu tại các dự án bao gồm:

(i) Dự án đường dây 500 kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa: Đây là dự án được triển khai sớm nhất, đến nay đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng, cụ thể gồm 10 gói thầu xây lắp, 12 gói thầu cung cấp cột thép, 8 gói thầu cung cấp dây dẫn, cáp quang và cách điện. (ii) Dự án đường dây 500 kV Nam Định I - Phố Nối: Đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu: 28/28 gói thầu xây lắp, 19/19 gói thầu cột thép, 8/8 gói thầu dây dẫn, 4/4 gói cách điện và 1 gói cáp quang. Đang thực hiện xử lý tình huống vượt giá trong đấu thầu cho 1 gói nhị thứ và 1 gói nhất thứ. (iii) Dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu: Đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu cho 37/37 gói thầu xây lắp, 31/31 gói thầu cột thép và 14/14 gói thầu dây dẫn. Đang thực hiện đánh giá Hồ sơ dự thầu cho 1 gói thầu nhị thứ, 8 gói cách điện, 1 gói cáp quang, 1 gói nhất thứ và 1 gói kháng điện. (iv) Dự án đường dây 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa: Đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu đối với 18/18 gói thầu xây lắp, 13/13 gói thầu cột thép và 5/5 gói thầu dây dẫn. Đang thực hiện đánh giá Hồ sơ dự thầu cho 3 gói cách điện và 1 gói cáp quang.

Về công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao các vị trí móng cột, hành lang tuyến phục vụ thi công, để thực hiện dự án, EVNNPT đã phối hợp cùng với các địa phương tăng cường tuyên truyền vận động các hộ dân chấp thuận nhận tiền tạm ứng và bàn giao sớm mặt bằng cho chủ đầu tư. Đến nay, các Dự án đã đạt được một số kết quả khả quan. Theo đó, Dự án đường dây 500 kV Nam Định I - Thanh Hóa đã hoàn thành bàn giao được 180/180 vị trí móng cột (bao gồm 1 vị trí mới bàn giao một phần) và 35/75 khoảng néo. Dự án đường dây 500 kV Nam Định I - Phố Nối đã hoàn thành bàn giao 327/334 vị trí móng cột (bao gồm 2 vị trí đã bàn giao nhưng còn vướng mắc, mới bàn giao một phần) và 89/136 khoảng néo. Dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đã hoàn thành bàn giao 404/463 vị trí móng cột và đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phần hành lang an toàn cho 194 khoảng néo. Tuy nhiên, trong 404 vị trí nêu trên, chưa thể thi công được 61 vị trí, gồm 60 vị trí do chưa chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và vướng mắc thủ tục tác động vào rừng để mở đường thi công vào vị trí móng, 1 vị trí mới bàn giao một phần. Dự án đường dây 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa đã hoàn thành bàn giao 164/203 vị trí móng cột và đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phần hành lang an toàn cho 98 khoảng néo.

Đối với công tác thi công, sau khi có mặt bằng, các đơn vị đã nhanh chóng triển khai và đã đạt được những kết quả nhất định. Cụ thể, dự án Đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Thanh Hóa khởi công ngày 25/10/2023, đến nay đã hoàn thành đúc móng được 75/180 vị trí và đang triển khai làm đường thi công, thi công đào, đúc móng hoặc ép cọc đồng thời tại 94/180 vị trí móng trên địa bàn các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định. Dự án Đường dây 500kV NMNĐ Nam Định I - Phố Nối khởi công ngày 18/1/2024, đến nay đã hoàn thành đúc móng được 4/334 vị trí, đang thi công đào đúc móng tại 158/334 vị trí. Dự án Đường dây 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa khởi công ngày 18/1/2024, đến nay đang triển khai làm đường thi công, thi công đào đúc móng đồng thời tại 71/203 vị trí. Dự án Đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu khởi công ngày 18/1/2024, đến nay đã hoàn thành đúc móng được 1/463 vị trí, đang triển khai làm đường thi công, thi công đào đúc móng đồng thời tại 174/463 vị trí.

Về công tác giám sát, đôn đốc các nhà thầu, EVNNPT và các Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, miền Trung đã lập tiến độ chi tiết để làm cơ sở điều hành, đôn đốc hàng ngày tiến độ thi công của các nhà thầu trên công trường. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, EVN, EVNNPT cùng Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, miền Trung, các Ban Điều hành, Ban Tiền phương thường xuyên phối hợp, đôn đốc, hỗ trợ các nhà thầu để kịp thời báo cáo các cấp thẩm quyền tháo gỡ ngay các vướng mắc phát sinh, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án. Tuy nhiên, theo đại diện EVN, mặc dù đã được sự hỗ trợ tối đa từ phía chủ đầu tư, nhưng một số nhà thầu thi công vẫn còn chậm trễ trong việc bố trí, tổ chức, triển khai thi công. EVNNPT và Ban quản lý dự án các công trình điện miền Bắc, miền Trung hàng ngày kiểm tra, đôn đốc các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công. Trong thời gian tới, nếu các nhà thầu này vẫn tiếp tục chậm tiến độ, EVNNPT sẽ xem xét xử lý theo quy định của hợp đồng, trong đó có hình thức chấm dứt hợp đồng hoặc một phần hợp đồng để lựa chọn nhà thầu khác tham gia thực hiện các công việc chậm thi công.

Cần giải pháp quyết liệt kịp thời tháo gỡ vướng mắc

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Giám đốc EVN cho biết, vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án, trong đó nổi lên là những vướng mắc liên quan tới quy định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và các thủ tục tác động vào rừng để làm đường thi công, bãi tập kết nguyên vật liệu; tiến độ bàn giao mặt bằng vị trí móng cột và hành lang tuyến ở một số địa phương còn chậm so với yêu cầu tiến độ đặt ra. Cụ thể, theo ông Nguyễn Anh Tuấn, về diện tích rừng để mở đường tạm, công trình tạm phục vụ thi công còn khó khăn do vướng các quy định của pháp luật. Trong đó, đường dây 500kV Quỳnh Lưu – Thanh Hóa, diện tích rừng phần đường tạm là 3,49 ha, gồm có 0,53 ha rừng tự nhiên và 2,95 ha rừng trồng; Đường dây 500kV Quảng Trạch – Quỳnh Lưu, diện tích rừng phần đường tạm là 6,01 ha, gồm có 2,71 ha rừng tự nhiên và 3,29 ha rừng trồng.

Việc sử dụng diện tích rừng nêu trên để làm đường tạm thời, bãi tạm tập kết vật tư vật liệu phục vụ thi công hiện chưa có quy định/hướng dẫn. Ngày 2/2/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản số 996/BNN-KL báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 156/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ để giải quyết các khó khăn vướng mắc về việc cho phép tác động vào rừng phục vụ thi công các Dự án. Tuy nhiên, nếu chờ Nghị định 156/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung có hiệu lực (theo quy định là ít nhất 45 ngày sau khi ký ban hành) thì sẽ chậm tiến độ các dự án. Về diện tích chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên phần móng cột đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận tại các Quyết định chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, trong giai đoạn thiết kế kỹ thuật do cần chuẩn xác giải pháp thiết kế dẫn tới tọa độ các vị trí móng có thể sẽ có sai khác (mặc dù diện tích cần chuyển đổi không vượt quá chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đã được phê duyệt). Đây cũng là những khó khăn trong việc thẩm định phê duyệt Hồ sơ chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tại các tỉnh.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Đặng Hoàng An cho biết, thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng (Ban Chỉ đạo) và các bộ ngành, địa phương, đến nay các dự án Đường dây 500kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch đến Phố Nối (các Dự án) để đạt được kết quả nhất định. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay đó là thủ tục liên quan đến công tác chuyển đổi đất rừng và đường thi công tạm.

Đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV mạch 3
Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An khó khăn lớn nhất hiện nay đó là thủ tục liên quan đến công tác chuyển đổi đất rừng và đường thi công tạm

Để phấn đấu hoàn thành dự án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng, EVN kiến nghị Ban Chỉ đạo báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh quyết định chủ trương về tác động vào rừng để làm đường tạm, các công trình tạm phục vụ thi công mà không chờ sửa đổi, bổ sung nghị định 156/NĐ-CP của Chính phủ. Đối với diện tích rừng thuộc phạm vi móng cột đã được duyệt chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng trong giai đoạn chấp thuận chủ trương đầu tư, nếu phải điều chỉnh theo thiết kế kỹ thuật mà không vượt tổng diện tích đã phê duyệt, đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép UBND các tỉnh chấp thuận mà không phải báo cáo lại Thủ tướng Chính phủ. Đại diện EVN cũng kiến nghị Ban Chỉ đạo đề nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp xem xét, chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao nhiệm vụ cho Công ty TNHH MTV Cao su Hà Tĩnh và Công ty TNHH MTV Cao su Hương Khê Hà Tĩnh tổ chức chặt hạ, thanh lý cây cao su tại mặt bằng của 35 vị trí móng cột trước ngày 20/2/2024 để chủ đầu tư triển khai thi công các vị trí móng trụ. Đồng thời hoàn thành bàn giao hành lang tuyến trước ngày 29/2/2024.

Ban Chỉ đạo đề nghị UBND các tỉnh có đường dây đi qua chỉ đạo đôn đốc các sở, ngành, địa phương nhanh chóng bàn giao mặt bằng các vị trí móng cho chủ đầu tư theo đúng tiến độ đã cam kết với Thủ tướng; hoàn thành bàn giao mặt bằng hành lang tuyến trong quý I/2024; xác minh nguồn gốc đất của các hộ dân có nhà ở, công trình nằm trong hành lang an toàn đường dây; bố trí quỹ đất tái định cư cho các hộ dân phải di dời; hỗ trợ chủ đầu tư trong công tác làm đường tạm thi công và các công tác khác. Đối với các địa phương có đất rừng, sớm chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trồng thuộc thẩm quyền của tỉnh; quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tự nhiên tại một số vị trí bị vướng để chủ đầu tư triển khai thi công…

Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ thi công

Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa quan trọng không chỉ cung cấp điện, mà còn đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, an ninh quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội. Mặc dù thời gian rất gấp, nhưng đến nay các dự án đã thực hiện được một khối lượng công việc rất lớn, đó là công tác bàn giao mặt bằng các vị trí móng đã đạt khoảng 91%, công tác thi công đã được triển khai đồng loạt trên toàn tuyến. Nhiều khó khăn, vướng mắc đã và đang được các địa phương, các cơ quan hỗ trợ giải quyết. Còn các đơn vị thi công đã thực hiện đúng với tinh thần cam kết với Thủ tướng là vượt nắng mưa làm xuyên Tết, xuyên đêm với tinh thần 3 ca 4 kíp.

Đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ đường dây 500kV mạch 3
Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, để các dự án có thể hoàn thành đúng tiến độ, còn rất nhiều việc cần phải làm, còn nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh cần phải giải quyết, xử lý

Tuy nhiên, so với các cam kết của lãnh đạo các tỉnh với Thủ tướng Chính phủ, thì vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Để các dự án có thể hoàn thành trong tháng 6/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, còn rất nhiều việc cần phải làm, còn nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh cần phải giải quyết, xử lý, cần phải có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của các bộ, ngành, UBND các tỉnh, EVN và EVNNPT cùng sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị tại các địa phương. Để hoàn thành dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các bộ, ngành, địa phương, đặc biệt là chủ đầu tư cần tập trung, khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Các bộ, ngành, địa phương chủ động rà soát công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao để kịp thời giải quyết ngay các vướng mắc trong tháng 2/2024, nhất là các vướng mắc về chuyển mục đích sử dụng rừng và thủ tục tác động vào rừng, để mở đường thi công và làm bãi tập kết nguyên vật liệu; đồng thời, tiếp tục hỗ trợ, đồng hành, phối hợp chặt chẽ với EVN và EVNNPT trong quá trình thực hiện các dự án trong thời gian tới, để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh theo thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sớm báo cáo Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 156/NĐ-CP, ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc tác động vào rừng tự nhiên để làm đường tạm, bãi tập kết nguyên vật liệu phục vụ thi công các Dự án. Trong thời gian chờ Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 156/NĐ-CP có hiệu lực, đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép triển khai đồng thời việc tác động vào rừng tự nhiên để tổ chức thi công các dự án.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các đơn vị thành viên phối hợp với Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng các huyện, EVN và EVNNPT xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng cây cao su bị ảnh hưởng bởi các dự án, sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thi công. Các tỉnh có dự án đi qua khẩn trương hoàn thành các thủ tục liên quan theo quy định để bàn giao dứt điểm vị trí móng cột, mặt bằng thi công trước ngày 20/2/2024 và hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng hành lang tuyến trước ngày 15/3/2024 để cChủ đầu tư triển khai thi công và thực hiện các công việc tiếp theo.

EVN/EVNNPT khẩn trương hoàn thiện hoàn thiện, cung cấp hồ sơ liên quan để các địa phương có thể xây dựng phương án và đền bù giải phóng mặt bằng; khẩn trương thi công ngay những vị trí đã có mặt bằng và đúng điều kiện thi công để đạt được tiến độ dự án. Cần phải sớm hoàn tất các thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu các gói thầu còn lại ngay trong tháng 2, nhất là vấn đề lựa chọn nhà thầu để cung cấp vật tư thiết bị lõi cho dự án. Phối hợp chặt chẽ hơn với chính quyền, các cơ quan chức năng địa phương để triển khai thực hiện dự án. Đặc biệt chú ý đến an ninh an toàn, kể cả an ninh đối với quá trình thi công. Ngoài ra, vấn đề môi trường phải hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Chủ đầu tư, các bộ, ngành, địa phương cần làm tốt công tác truyền thông để tạo sự đồng thuận, ủng hộ cho dự án trong quá trình thi công, cũng như vận hành sau này vì đây không phải là dự án của EVN mà là dự án trọng điểm của quốc gia.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương, EVN và EVNNPT cần làm tốt hơn nữa công tác truyền thông về Dự án, để cộng đồng xã hội và người dân hiểu rõ về ý nghĩa, tầm quan trọng của dự án, nhằm tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thi công và bảo vệ công trình đường dây khi đi vào vận hành./.

Dự án đường dây 500kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch đến Phố Nối có tổng chiều dài khoảng 519 km, điểm đầu là Trung tâm điện lực Quảng Trạch, điểm cuối là Trạm biến áp 500kV Phố Nối. Các Dự án đi qua 9 tỉnh gồm: Quảng Bình (1,69 km), Hà Tĩnh (141,52 km), Nghệ An (100,04 km), Thanh Hoá (131,77 km), Ninh Bình (7,83 km), Nam Định (55,08 km), Thái Bình (38,93 km), Hải Dương (30,79 km), Hưng Yên (11,27 km). Tổng mức đầu tư các Dự án là 22.356,049 tỷ đồng.

Chi tiết được lập thành 4 dự án gồm: (i) Dự án Đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu có chiều dài 225,8 km, 2 mạch dây dẫn 4 x ACSR 500, tổng mức đầu tư là 9.820,755 tỷ đồng; (ii) Dự án Đường dây 500 kV Quỳnh Lưu - Thanh Hóa có chiều dài 92 km, 2 mạch dây dẫn 4 x ACSR 400, tổng mức đầu tư 4.079,362 tỷ đồng; (iii) Dự án Đường dây 500 kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Thanh Hóa có chiều dài 74,4 km, 2 mạch dây dẫn 4 x ACSR 330, tổng mức đầu tư là 2.916,644 tỷ đồng; (iv) Dự án Đường dây 500 kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định I - Phố Nối có chiều dài 126,9 km, 2 mạch dây dẫn 4 x ACSR 330, tổng mức đầu tư là 5.539,288 tỷ đồng.