Trong 10 tháng năm 2022, lũy kế giải ngân cho dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017-2020 (giai đoạn 1) đạt gần 11.575 tỷ đồng/15.484,7 tỷ đồng, đạt 75% kế hoạch năm và vượt 7,6% so với kế hoạch (gần 10.753 tỷ đồng). Trong những tháng cuối năm, khối lượng còn phải giải ngân tại Dự án cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 1 là gần 3.910 tỷ đồng. Theo đó, một số dự án thành phần cần tập trung đẩy nhanh tiến độ gồm: Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Cam Lộ - La Sơn…

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam giải ngân đạt hơn 13.600 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra
Dự án cao tốc Bắc - Nam giải ngân đạt hơn 13.600 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra

Đối với Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025 (giai đoạn 2), lũy kế giải ngân đến nay đạt hơn 2.087 tỷ đồng/gần 8.592 tỷ đồng, đạt 24% kế hoạch năm, vượt 56% so với kế hoạch yêu cầu (hơn 1.792 tỷ đồng). Như vậy, tính đến nay, lũy kế giải ngân cho hai giai đoạn của Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đã đạt hơn 13.600 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, từ nay đến cuối năm, dự án còn phải giải ngân hơn 6.504 tỷ đồng. Giá trị giải ngân các dự án chủ yếu phục vụ công tác giải phóng mặt bằng do các địa phương thực hiện, dự kiến tập trung giải ngân trong 2 tháng cuối năm 2022 và 1 tháng đầu năm 2023. Một số dự án cần tập trung đẩy mạnh giải ngân gồm: Đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đoạn Vân Phong - Nha Trang, đoạn Cần Thơ - Hậu Giang...

Bộ Giao thông Vận tải cho biết, trong tháng 10/2022, Bộ đã khởi công 2 dự án, gồm: Dự án thành phần 1 đầu tư xây dựng Quốc lộ 12A đoạn tránh thị xã Ba Đồn thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 12A; Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 2C đoạn Km 217+150 - Km 247+100, tỉnh Tuyên Quang.

Theo kế hoạch, 2 tháng cuối năm 2022, các chủ đầu tư/ban quản lý dự án sẽ tiếp tục tập trung hoàn thành các thủ tục đầu tư để khởi công 5 dự án, hoàn thành 16 dự án. Trong đó, tập trung chỉ đạo quyết liệt để khởi công Dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025 và hoàn thành, thông xe kỹ thuật 4 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017-2020, gồm: Cam Lộ - La Sơn; Mai Sơn - QL45; Vĩnh Hảo - Phan Thiết và Phan Thiết - Dầu Giây./.