Đáng chú ý, tại Phiên họp thứ 23, UBTVQH sẽ cho ý kiến đối với các dự án luật như: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Liên quan đến dự án Luật Đất đai (sửa đổi), tại phiên họp Chính phủ chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 4/2023 diễn ra gần dây, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) có nhiều nội dung khó, phức tạp, nhạy cảm, phạm vi rộng, đối tượng nhiều, thời gian ít, có tác động sâu rộng đến người dân, doanh nghiệp, do đó chúng ta phải tập trung lắng nghe ý kiến của nhân dân, hoàn chỉnh và báo cáo Quốc hội...

UBTVQH còn cho ý kiến đối với dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 85/2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (đồng thời xem xét việc bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023).

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tiếp tục được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến
Tại Phiên họp thứ 23, UBTVQH xem xét, thông qua dự thảo nghị quyết của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023 - 2030

Cũng tại phiên họp này, UBTVQH sẽ cho ý kiến về: Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022; tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023; báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022…

UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến đối với: Việc chuẩn bị kỳ họp thứ 5 của Quốc hội; dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh; dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV…/.