Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đồng chủ trì cuộc làm việc với Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng các cơ quan hữu quan về tiến độ triển khai xây dựng, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đất đai (sửa đổi) diễn ra hôm nay (ngày 6/10).

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đồng chủ trì cuộc làm việc

Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, tại phiên họp thứ 26 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

“Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ghi nhận nỗ lực của các cơ quan trong việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, tuy nhiên, dự án Luật vẫn còn có nhiều vấn đề khó, còn nhiều ý kiến khác nhau, cần được thảo luận, xem xét, nghiên cứu kỹ lưỡng...”, ông Hải cho biết.

Sau phiên họp, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tiếp tục chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan hữu quan rà soát dự thảo Luật, đảm bảo thể chế hóa đầy đủ chủ trương lớn của Đảng về quản lý, sử dụng đất đai, đặc biệt là các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp được nêu tại Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong cuộc làm việc này, các đại biểu sẽ tập trung rà soát một số điểm quan trọng để đảm bảo dự án Luật và các văn bản pháp luật có liên quan được hoàn thiện kịp thời, đúng tiến độ, đảm bảo đồng bộ, thống nhất với hệ thống pháp luật.

“Đề nghị các cơ quan phối hợp chặt chẽ, có cách tiếp cận thực chất, tiếp tục nỗ lực, khẩn trương, tích cực và tập trung để hoàn thành khối lượng công việc lớn, đảm bảo dự thảo luật đạt chất lượng cao khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6…”, ông Hải lưu ý.

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc tham gia buổi làm việc

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực về các nội dung quan trọng còn nhiều ý kiến khác nhau của dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là dự án luật có tầm quan trọng đặc biệt, phạm vi rộng, nội dung khó, có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân và doanh nghiệp… Do đó, để đảm bảo dự án Luật đạt chất lượng cao, thời gian qua, Chính phủ đã thường xuyên chỉ đạo các bộ, ngành chức năng tập trung tiếp thu, giải trình, hoàn thiện dự thảo Luật…/.