Danh mục chỉ số mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 19/03/2021. Dựa trên số liệu tổng hợp ngày 22/02/2021, MBS đưa ra ước tính: MVIS Vietnam Index có thể sẽ giữ nguyên các cổ phiếu Việt Nam hiện tại với tổng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục tăng từ 65,59% lên 67,83%. FTSE Vietnam Index có thể bổ sung thêm 2 mã cổ phiếu mới là PDR và DIG trong khi giữ nguyên các mã cổ phiếu trong danh mục hiện tại, nâng tổng số cổ phiếu trong danh mục lên 21 mã.

MBS cho biết, hiện tại có hai quỹ ETF đang theo dõi chỉ số FTSE Việt Nam Index và MVIS Việt Nam Index là FTSE Vietnam Swap UCITS ETF và VanEck Vectors Vietnam ETF với quy mô tài sản đầu tư vào cổ phiếu lần lượt đạt 406,81 và 484,53 triệu USD

MBS ước tính, chỉ số MVIS Vietnam Index trong kỳ cơ cấu này có thể sẽ giữ nguyên các cổ phiếu Việt Nam hiện tại với tổng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục tăng từ 65,59% lên 67,83%. Tuy nhiên, Công ty này cũng cho rằng, không loại trừ khả năng một cổ phiếu nước ngoài có thể bị loại bỏ khỏi danh mục (UTI INC/KOREA). Trong trường hợp này, cổ phiếu Việt Nam có tiềm năng thay thế cổ phiếu nước ngoài để lọt rổ chỉ số là STB, giúp nâng tổng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục lên 70,94%./.