Phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) khai mạc sáng nay (ngày 9/5). Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường, Phiên họp sẽ diễn ra từ 9-12/5.

Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội rất nặng
Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, dự kiến tại phiên họp này, UBTVQH sẽ dành 1/2 ngày làm việc để tiếp tục cho ý kiến đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Phát biểu khai mạc Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, Phiên họp này sẽ xem xét và cho ý kiến đối với 13 nội dung lớn dự kiến trình Quốc hội xem xét quyết định tại Kỳ họp thứ 5.

Theo đó, về nhóm vấn đề thứ nhất là công tác lập pháp, UBTVQH sẽ cho ý kiến về 3 dự án luật và 2 dự thảo nghị quyết của Quốc hội; xem xét đề nghị xây dựng dự án Luật Chuyển đổi giới tính.

Riêng về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội cho biết, sau khi Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 4, UBTVQH đã có nghị quyết để Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan tổ chức lấy ý kiến của nhân dân về dự án Luật rất quan trọng này. Theo Báo cáo của Chính phủ và các cơ quan hữu quan, đã có trên 12 triệu lượt ý kiến của nhân dân đóng góp về dự án Luật này. Dự kiến tại phiên họp này, UBTVQH sẽ dành 1/2 ngày làm việc để tiếp tục cho ý kiến đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Cùng với cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, cũng tại phiên họp này, UBTVQH sẽ cho ý kiến để trình Quốc hội về việc xem xét tiếp tục phân bổ vốn đầu tư công trung hạn và vốn của chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.

"Đề nghị UBTVQH tập trung quan tâm cho ý kiến về những nội dung lớn như: chủ trương thể chế hóa Nghị quyết số 18-NQ/TW về các chính sách pháp luật về đất đai hiện nay, cũng như một số vấn đề lớn, khó như vấn đề về tài chính đất đai và phương pháp định giá đất; việc sửa đổi các luật khác có liên quan như thế nào, nhất là các dự án luật đang được trình Quốc hội để bảo đảm đồng bộ của hệ thống pháp luật...", ông Vương Đình Huệ lưu ý.

Về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội đề nghị UBTVQH nghiên cứu cho ý kiến về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung các nội dung căn cứ vào thực tiễn hoạt động của các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng hiện nay; việc tái cơ cấu, xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, xử lý nợ xấu, xử lý tình trạng sở hữu chéo; quản lý tài sản đảm bảo; vấn đề thanh tra, kiểm tra, giám sát…

Tại phiên họp này, UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 85/2014/QH13, ngày 28/11/2014 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (đồng thời xem xét việc bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023) nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn tại Kỳ họp thứ 6 và Hội đồng nhân dân các cấp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm những chức danh do Hội đồng nhân dân bầu phê chuẩn vào các kỳ họp cuối năm.

Dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội rất nặng
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại Phiên họp này, UBTVQH sẽ cho ý về Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Về công tác giám sát, Chủ tịch Quốc hội cho biết, UBTVQH sẽ cho ý kiến về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023; Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; Báo cáo tài chính nhà nước năm 2021; Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV...

Về nhóm vấn đề thứ hai, UBTVQH tiếp tục cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội để xem xét nội dung của chương trình kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, dự kiến kỳ họp tới chương trình họp là rất nặng, tính riêng chương trình xây dựng luật và pháp lệnh có đến 20 dự án luật và dự thảo nghị quyết. Do đó, cần có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng để thuyết phục được Quốc hội, các cơ quan phải tập trung cao độ đảm bảo cho kỳ họp hoàn thành với nội dung tốt nhất.

Nhóm vấn đề thứ ba, UBTVQH xem xét, quyết định cho ý kiến đối với 3 nội dung thuộc thẩm quyền bao gồm: (1) dự thảo Nghị quyết của UBTVQH về chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2023-2030 nhằm tiếp tục triển khai thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã; (2) xem xét, quyết định việc sử dụng kinh phí để mua bù một số mặt hàng trong dự trữ quốc gia; (3) xem xét báo cáo công tác dân nguyện Quốc hội tháng 4…/.