FiinRatings lý giải việc xếp hạng tín nhiệm BBB- cho F88
Sau công bố xếp hạng lần đầu, FiinRatings sẽ xem xét đánh giá nâng hoặc hạ bậc tín nhiệm của F88 theo thực tế hoạt động tới đây của Công ty

FiinRatings cho biết, ý kiến xếp hạng tín nhiệm phản ảnh quan điểm của Hãng về việc F88 đã duy trì và liên tục hoàn thành các kế hoạch kinh doanh đặt ra trong nhiều năm trở lại đây, với tầm nhìn dài hạn trở thành nhà cung cấp dịch vụ tài chính cá nhân bên cạnh các dịch vụ cho vay cầm đồ trong vòng 5 năm tới. Các đánh giá cụ thể của FiinRatings như sau:

Đội ngũ lãnh đạo: FiinRatings đánh giá cao khả năng quản trị của đội ngũ lãnh đạo và kỳ vọng F88 sẽ tiếp tục hưởng lợi từ kinh nghiệm của Ban lãnh đạo trong trung và dài hạn. Ban lãnh đạo của F88 với kinh nghiệm gần một thập kỷ trong lĩnh vực cho vay cầm đồ cùng với sự hỗ trợ của các chuyên gia đến từ các doanh nghiệp tiêu biểu trong khu vực, đã dẫn dắt Công ty vượt qua giai đoạn ban đầu từ một chuỗi cửa hàng cầm đồ nhỏ trở thành Công ty hàng đầu chiếm phần lớn thị phần mảng cho vay cầm đồ.

Khả năng sinh lời: Tại thời điểm cuối tháng 6/2021, mức đòn bẩy tài chính của F88 được đo lường bằng tỷ lệ Nợ vay/Vốn chủ sở hữu khoảng 3,5 lần và dự kiến sẽ duy trì ở mức tương đương vào cuối năm 2021, mặc dù cao hơn năm 2020 do tốc độ tăng trưởng nhanh của quy mô hoạt động cho vay. Công ty đang có kế hoạch huy động vốn cổ phần vào đầu năm 2022 từ nhà đầu tư chiến lược để tài trợ cho các kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh.

Khả năng huy động vốn: Vốn chủ sở hữu và nợ vay đã thực hiện trong các năm trước của Công ty, FiinRatings đánh giá tỷ lệ đòn bẩy tài chính của F88 sẽ tiếp tục được duy trì dưới mức 4,0 lần trong trung hạn, đảm bảo tỷ lệ an toàn tài chính cũng như các cam kết đối với các chủ nợ của Công ty. Không chỉ mở rộng nhanh chóng về quy mô hoạt động trong khoảng 03 năm qua, F88 còn chuyển biến mạnh mẽ về khả năng sinh lời, chất lượng thu nhập của Công ty đã được cải thiện đáng kể trong 06 tháng đầu năm 2021, tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (“ROE”) dự báo cho năm tài chính 2021 là khoảng 18% so với mức 13% trong năm tài chính 2020.

FiinRatings lý giải việc xếp hạng tín nhiệm BBB- cho F88
Tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu của F88 cho năm tài chính 2021 dự báo là khoảng 18%

Việc không có kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông đã giúp F88 củng cố mức đệm vốn cũng như bổ sung nguồn vốn cho các hoạt động mở rộng của doanh nghiệp.

Chất lượng tài sản: FiinRatings đánh giá chất lượng tài sản của Công ty ở mức vượt trội so với các Công ty cùng ngành với tổng các khoản cho vay dưới chuẩn (quá hạn 90 ngày) xấp xỉ 1% tổng dư nợ cho vay vào cuối tháng 7/2021 và chi phí tín dụng (tổng chi phí trích lập dự phòng sử dụng cho xóa sổ các khoản nợ xấu) chỉ khoảng 8 - 9%/ năm trên tổng dư nợ bình quân, thấp hơn nhiều so với các Công ty cho vay tiêu dùng khác (chi phí tín dụng bình quân khoảng 20% - 25%/ năm).

F88 đã thực hiện chính sách trích lập dự phòng thận trọng bằng cách xóa sổ tất cả các khoản vay đã quá hạn trên 90 ngày và trích lập dự phòng 100% trong hơn 02 năm qua. Tỷ lệ thu hồi các khoản nợ xấu của Công ty cũng ở mức cao xấp xỉ 30% giá trị các khoản nợ vay xóa sổ. FiinRatings cũng kỳ vọng Công ty tập trung vào các khoản vay có chất lượng tốt hơn nhờ vào việc tiếp tục đa dạng hóa các nguồn thu mang lại sự ổn định cho dòng thu của Công ty.

Khả năng thanh khoản: Dựa trên các đánh giá của FiinRatings về dòng tiền tại F88, Công ty có tỷ lệ đệm thanh khoản ở mức phù hợp với tỷ lệ các nguồn thanh khoản/các khoản chi hoạt động ở mức 1,2 - 1,4 lần. Đối với các hoạt động quản lý thanh khoản, quản lý tài sản - nợ (“ALM”), Công ty đã theo dõi dòng tiền hàng quý để chuẩn bị cho bất kỳ các khoản phải chi đáng kể nào hoặc tiến hành huy động vốn kịp thời để hỗ trợ hoạt động kinh doanh. Sau khi xem xét tính chất hoạt động cho vay có tài sản bảo đảm và khả năng thu hồi nợ hiệu quả của Công ty, của FiinRatings cho rằng, tính thanh khoản của F88 là đảm bảo và ổn định trong trung hạn.

Theo của FiinRatings, khả năng thay đổi khung chính sách về áp trần lãi suất và phí cho vay cầm đồ cũng là một yếu tố quan trọng để xem xét xếp hạng tín nhiệm Công ty trong dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh hiện tại một phần lớn dân số Việt Nam vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra bởi các tổ chức tín dụng để tiếp cận nguồn vốn vay. Vì thế, các khoản cho vay cầm cố vẫn là công cụ hỗ trợ hiệu quả cho kế hoạch tài chính toàn diện của Chính phủ trong vòng 05 năm tới.

FiinRatings cho biết, sẽ xem xét nâng bậc xếp hạng tín nhiệm của F88 nếu Công ty cải thiện đáng kể thị phần và duy trì tăng trưởng dư nợ cho vay vượt qua các dự báo đồng thời giải quyết các tác động từ tiêu cực do COVID-19 gây ra cũng như sự cạnh tranh có thể đến từ các Công ty cho vay tiêu dùng trong thời gian tới. Nâng hạng cũng sẽ được xem xét nếu F88 duy trì và cải thiện hơn nữa biên lợi nhuận, hưởng lợi từ việc mở rộng quy mô và đa dạng hóa nguồn thu nhập hoạt động đồng thời vẫn duy trì chất lượng tài sản tốt như hiện nay. Huy động thành công cả vốn chủ sở hữu và nợ theo kế hoạch để hỗ trợ các kế hoạch mở rộng của Công ty…

Tuy nhiên, FiinRatings sẽ hạ bậc tín nhiệm của F88 trong trường hợp hiệu quả hoạt động kinh doanh kém đi, hoặc việc giãn cách do đại dịch kéo dài hơn dự kiến tác động xấu đến tình hình tài chính của Công ty, hoặc bất kỳ thay đổi nào của khung chính sách liên quan đến việc áp trần lãi suất hoặc cơ chế thu phí của các khoản vay. Xếp hạng của Công ty cũng có thể bị ảnh hưởng trong trường biên lợi nhuận giảm mạnh do chi phí sử dụng vốn vay tăng mạnh hoặc chất lượng khoản vay của Công ty suy giảm mạnh. FiinRatings cũng có thể hạ điểm xếp hạng của F88 nếu Ban Giám đốc thực hiện những thay đổi gây ra những tác động bất lợi đến hiệu quả kinh doanh hoặc nếu khẩu vị rủi ro của F88 tăng lên đáng kể ngoài mong đợi./.