T mt công ty nh thành lp năm 2008 vi s vn chưa đến 20 t đng, ch sau mt thi gian ngn, Công ty C phn Tp đoàn FLC đã tr thành mt doanh nghip ln vi tng tài sn lên đến hàng nghìn t đng.

Trong thi đim th trường bt đng sn Hà Ni còn trm lng, nhiu doanh nghip gp khó khăn v tài chính đã âm thm rút lui khi th trường, thì FLC li ra tay ‘thâu tóm” nhiu d án ln. Không dng li đó, FLC còn trin khai nhiu d án bt đng sn mi t Qung Ninh, Thanh Hóa, đến Khánh Hòa và Phú Quc… giúp tên tui FLC tr nên “ni tiếng”, các d án mà FLC trin khai được s chú ý quan tâm ca đông đo khách hàng và nhà đu tư.

Theo đó, trong vài năm gn đây, Tp đoàn FLC đã có s tăng trưởng li nhun n tượng. C th: Năm 2011 – khi mi niêm yết trên S Giao dch Chng khoán Hà Ni (HNX), FLC đt 38,625 t đng li nhun trước thuế. Ti năm 2012, con s này đã lên ti 137 t đng, tương đương mc đ tăng trưởng gn 355%. Năm 2013, FLC tiếp tc ghi nhn mc tăng li nhun lên ti 305%, ghi nhn kết qu 420,768 t đng. Năm 2014, tc đ tăng trưởng chm li mt chút, khi Tp đoàn ghi nhn mc li nhun 454 t đng, nhưng vn là con s khá n tượng đi vi mt doanh nghip đang trong giai đon m rng hot đng.

Đến năm 2015, vi con s ước tính khong 1.600 t đng, tc đ tăng trưởng li nhun ca FLC tiếp tc tr li mc cao n tượng, xp x 265%.

Kết qu kinh doanh kh quan trên chính là tin đ quan trng đ FLC thc hin chiến lược kinh doanh mi trong giai đon ti đây, nhm đm bo hiu qu kinh doanh cao nht./.