Giá xăng E5 RON92 giảm 143 đồng/lít

Để bảo đảm giá xăng dầu trong nước phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới, tiếp tục hỗ trợ cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, tại kỳ điều chỉnh hôm nay, Liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định không trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với xăng E5RON92 và dầu mazut; trích lập Quỹ Bình ổn giá đối với xăng RON95 ở mức 100 đồng/lít, dầu diesel ở mức 400 đồng/lít, dầu hỏa ở mức 200 đồng/lít.

Đồng thời, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 1.100 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 500 đồng/lít, dầu mazut ở mức 350 đồng/kg; dầu diesel và dầu hỏa không chi.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán lẻ xăng, dầu đồng loạt giảm nhẹ với mức giảm 143 đồng/lít xăng E5 RON92, xăng RON95-III giảm 130 đồng/lít, trong khi dầu diesel 0.05S giảm 443 đồng/lít, còn dầu hỏa giảm 532 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng E5RON92 không cao hơn 14.266 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 14.984 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 11.518 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 9.593 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 10.943 đồng/kg.

Việc trích lập và chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng từ 15h chiều nay.

Trước đó, tại kỳ điều hành giá ngày 27/8, xăng E5 RON92 và dầu mazút đã được giữ ổn định, còn giá dầu diesel giảm 240 đồng/lít, giá dầu hỏa giảm 82 đồng/lít, riêng giá xăng RON95 tăng 192 đồng/lít./.