Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2018 đã tăng 0,59% so với tháng trước.

Trong số 10/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chủ yếu có CPI tháng 9 tăng so với tháng 8, nhóm giáo dục tăng cao nhất với 5,07% (dịch vụ giáo dục tăng 5,75% làm CPI chung tăng 0,3%) do trong tháng 9 có 49 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện lộ trình tăng học phí và nhu cầu mua sắm cho năm học mới tăng cao.

Trong tháng 9 có 49 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện lộ trình tăng học phí

Nhóm giao thông tăng 0,82% do ảnh hưởng từ 2 đợt điều chỉnh tăng giá xăng, dầu vào thời điểm 6/9/2018 và thời điểm 21/9/2018 làm chỉ số giá nhóm nhiên liệu tăng 1,77% (tác động làm CPI tăng khoảng 0,08%).

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,44%, trong đó lương thực tăng 0,28% do nhu cầu xuất khẩu gạo tăng; thực phẩm tăng 0,51%.

Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,2%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,13%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,11%; đồ uống và thuốc lá; văn hóa, giải trí và du lịch đều tăng 0,09%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,04% (dịch vụ y tế tăng 0,01%); hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,14%. Riêng nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,08%.

Tính chung quý III/2018, CPI tăng 0,72% so với quý trước và tăng 4,14% so với quý III/2017. Trong đó nhóm giao thông, tăng 9,14% so với cùng kỳ năm trước; giáo dục tăng 6,06%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 4,99%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 3,93%... Riêng nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,74%.

Bình quân 9 tháng năm 2018, CPI tăng 3,57% so với cùng kỳ năm 2017, do các địa phương điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế theo Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế làm giá các mặt hàng dịch vụ y tế tăng 18,26% (tác động làm CPI chung tăng 0,71%).

Bên cạnh đó, các địa phương thực hiện lộ trình tăng học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ làm giá nhóm dịch vụ giáo dục tăng 7,02% (tác động làm CPI chung tăng 0,36%).

Ngoài ra, giá các mặt hàng lương thực tăng 4,09% (tác động làm CPI chung tăng 0,18%), giá thịt lợn tăng 5,49% (tác động làm CPI chung tăng 0,23%) và giá các mặt hàng thiết yếu trên thế giới như giá nhiên liệu, chất đốt, sắt thép tăng trở lại trong 9 tháng năm 2018 làm chỉ số giá xuất, nhập khẩu, chỉ số giá sản xuất công nghiệp, nông nghiệp tăng so với cùng kỳ năm trước.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, lạm phát cơ bản tháng 9/2018 tăng 0,14% so với tháng 8 và tăng 1,61% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 9 tháng năm 2018 tăng 1,41% so với bình quân cùng kỳ năm 2017./.