Theo Bộ Tài chính, từ đầu năm 2014 đến nay, giá xăng tăng 5 lần, giảm 8 lần; giá dầu diesel tăng 4 lần, giảm 15 lần, tuy nhiên qua theo dõi và phản ảnh của các phương tiện thông tin đại chúng thì giá các mặt hàng tiêu dùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của giá nhiên liệu trên thị trường chưa thể hiện rõ xu hướng giảm. Trong đó, cước vận tải là loại giá chịu sự tác động trực tiếp của giá xăng dầu cũng chưa có biến động giảm tương ứng.

Do đó, trong công văn số 16176/BTC-QLG, ngày 6/11/2014, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông - Vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo các Sở Giao thông - Vận tải, các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp vận tải hành khách, hàng hóa đường bộ chấp hành nghiêm quy định về quản lý vận tải, giá cước vận tải.

“Tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải theo quy định, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về quản lý vận tải, quản lý cước vận tải. Đồng thời, chỉ đạo doanh nghiệp vận tải tính toán lại giá thành, thực hiện kê khai lại giá cước phù hợp với biến động của chi phí nhiên liệu và giá các yếu tố đầu vào”, công văn Bộ Tài chính nêu rõ.

Trước đó, báo cáo của Cục Quản lý giá cho thấy nghịch lý giá hàng hoá không giảm theo giá xăng. Trong tháng 10 so với cùng kỳ tháng 9.2014, giá một số mặt hàng có xu hướng tăng giá như phân urê, xi măng tại nhà máy; giá LPG được điều chỉnh tăng ở một số doanh nghiệp. Đặc biệt, giá các mặt hàng chịu tác động trực tiếp của giá xăng dầu như giao thông, vận tải cước vận chuyển vẫn không hề giảm.

Cụ thể, Bộ Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp vận tải chấp hành nghiêm quy định về quản lý vận tải, giá cước vận tải.

Việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải theo quy định cần được tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. DN vận tải tính toán lại giá thành, thực hiện kê khai lại giá cước phù hợp với biến động của chi phí nhiên liệu và giá các yếu tố đầu vào.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị vận tải chấp hành nghiêm quy định về quản lý giá cước vận tải.

Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Tài chính, Cục thuế kiểm tra các DN vận tải, rà soát giá cước vận tải đã kê khai.

Trường hợp biến động của chi phí xăng dầu tác động làm giảm giá thành vận tải thì yêu cầu DN tính toán giá thành, kê khai lại giá cước phù hợp với biến động giảm của chi phí nhiên liệu (đặc biệt là những doanh nghiệp đã kê khai tăng giá cước tại thời điểm xăng dầu tăng giá trong năm 2014); hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện kê khai giá, niêm yết giá cước vận tải và thu giá cước theo đúng quy định; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật và công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng./.