Giá xăng RON95-III giảm 791 đồng/lít

Liên Bộ Tài chính - Công Thương vừa phát đi thông tin về việc điều hành giá xăng dầu.

Theo đó, để đảm bảo giá bán xăng dầu trong nước phản ánh xu hướng giá thành phẩm xăng dầu thế giới, phù hợp với tình hình kinh tế xã hội, sử dụng linh hoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu, đồng thời vẫn bảo đảm có sự giảm giá ở tất cả các mặt hàng ở mức từ 265-791 đồng/lít/kg nhằm hỗ trợ bình ổn thị trường dịp sau Tết Nguyên đán, Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã giữ mức trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với xăng E5RON92, tăng mức trích lập Quỹ bình ổn giá đối với xăng RON95 và dầu diesel lên mức 500 đồng/lít, dầu hỏa lên mức 400 đồng/lít, dầu mazut lên mức 200 đồng/kg, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá đối với các loại xăng, dầu.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá xăng E5RON92 giảm 577 đồng/lít; xăng RON95-III giảm 791 đồng/lít; dầu diesel 0.05S giảm 412 đồng/lít; dầu hỏa giảm 473 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 265 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá: Xăng E5RON92 không cao hơn 19.268 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 20.122 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 16.136 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 15.062 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 12.444 đồng/kg.

Trước đó, tại kỳ điều hành gần nhất vào trước Tết Nguyên đán, giá xăng RON95 cũng được điều chỉnh giảm nhẹ ở mức 77 đồng/lít, xăng E5 RON 92 giảm 36 đồng/lít./.