Đóng góp vào những thành tựu kinh tế - xã hội của đất nước, công tác đối ngoại trong năm 2017 đã được triển khai một cách chủ động, tích cực, quyết liệt, nâng tầm cả về song phương và đa phương, phục vụ những mục tiêu chiến lược lớn đã được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đề ra. Kết quả năm 2017 được đánh giá là một trong những năm thành công nhất của đối ngoại Việt Nam. Bài viết "Thành tựu đối ngoại 2017: Vị thế mới, khí thế mới" của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ cho bạn đọc một cái nhìn toàn cảnh công tác đối ngoại năm 2017.

Năm 2017, Bộ Công Thương đã ban hành một hệ thống nhiều văn bản chỉ đạo điều hành về cải cách hành chính theo đúng chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước. Qua đó, đã tạo chuyển biến rõ rệt trong hành động của toàn bộ hệ thống lãnh đạo, cán bộ, công chức của Bộ Công Thương thời gian qua, nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, người dân theo đúng tinh thần các nghị quyết số 19 của Chính phủ. Bộ trưởng Bộ Công Thương có bài "Những giải pháp để cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh ngành Công Thương đạt hiệu quả cao" sẽ nêu cụ thể hơn những thành công đó và đưa ra một số giải pháp trong thời gian tới.

Trải qua hơn 30 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, bên cạnh những thành tựu to lớn, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Do đó, cải cách thể chế được xác định là một động lực thúc đẩy và duy trì tốc độ tăng trưởng khá của nền kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, để động lực này phát huy tác dụng, thì vẫn còn nhiều vấn đề cần bàn. Cụ thể sẽ được nói rõ hơn trong bài "Bàn về cải cách thể chế kinh tế ở Việt Nam" của tác giả Bùi Văn Huyền.

Những thay đổi trong xu hướng từ phía cầu và nguồn cung đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên thế giới, năng lực tiếp nhận nguồn vốn FDI của Việt Nam để bảo đảm nguồn cung thích ứng với nhu cầu vốn đầu tư trong từng giai đoạn phát triển đòi hỏi chính sách và luật pháp về FDI cũng phải thay đổi liên tục để thích ứng. Lịch sử 30 năm thu hút FDI của Việt Nam kể từ khi Quốc hội thông qua Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1987 cũng đã ghi nhận những thay đổi đó. Tác giả Nguyễn Mại có bài "Định hướng chính sách và luật pháp về đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bối cảnh mới" sẽ có phân tích sâu hơn vấn đề này.

Năm 2017 kết thúc khá ấn tượng bởi những thành quả đạt được với một loạt các con số “kỷ lục” về tăng trưởng kinh tế năm 2017 đạt được xét từ năm 2011 đến nay. Tuy nhiên, đằng sau những con số “kỷ lục” đạt được là những “khoảng tối” vẫn đang tồn tại và cản trở tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Những khoảng tối đó là gỉ sẽ được tác giả Ngô Thắng Lợi và Vũ Thành Hưởng nêu ra và phân tích trong bài "Đằng sau những “kỷ lục” về thành quả tăng trưởng kinh tế năm 2017".

Năng suất lao động của Việt Nam hiện nay khá thấp, thấp hơn 6 lần so với Malaysia và thấp hơn 15 lần so với Singapore. Từ năm 2018, nếu muốn duy trì tốc độ tăng trưởng gần 7% như kế hoạch, thì gia tăng năng suất lao động phải trên 6%. Trong khi đó, giai đoạn 2011-2016 chỉ là 4,6%, như vậy khoảng cách tới mục tiêu là hơn 1%. Đây là thách thức không nhỏ đối với Việt Nam. Phân tích rõ hơn và đưa ra một số giải pháp cho vấn đề này sẽ được tác giả Nguyễn Đình Cung nói tới trong bài "Vấn đề tăng năng suất trong tăng trưởng và phát triển kinh tế Việt Nam: Xu thế và thách thức".

Tạp chí số đầu tiên của năm 2018 còn có nhiều bài viết của các chuyên gia, nhà khoa học phân tích các vấn đề nổi bật trong năm 2017 sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

MỤC LỤC

+++ Thư chúc mừng của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

+++ 10 sự kiện ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê năm 2017

TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG

Phạm Bình Minh: Thành tựu đối ngoại 2017: Vị thế mới, khí thế mới

Trần Tuấn Anh: Những giải pháp để cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh ngành Công Thương đạt hiệu quả cao

Bùi Văn Huyền: Bàn về cải cách thể chế kinh tế ở Việt Nam

Nguyễn Mại: Định hướng chính sách và luật pháp về đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bối cảnh mới

PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH - DỰ BÁO

Ngô Thắng Lợi, Vũ Thành Hưởng: Đằng sau những “kỷ lục” về thành quả tăng trưởng kinh tế năm 2017

Ngô Trí Long: Nhìn lại chỉ số CPI năm 2017, dự báo và những giải pháp kiểm soát cho năm 2018

Nguyễn Đình Cung: Vấn đề tăng năng suất trong tăng trưởng và phát triển kinh tế Việt Nam: Xu thế và thách thức

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Nguyễn Đại Lai: Thị trường tài chính năm 2017 và các giải pháp tạo đà phát triển cho năm 2018

Trần Thọ Đạt, Hà Quỳnh Hoa: Đánh giá xuất khẩu sau hơn 10 năm gia nhập WTO

Trần Thị Hồng Minh: Bức tranh doanh nghiệp 2017: Nhiều điểm sáng sau một năm nhìn lại

Nguyễn Văn Tuấn: Du lịch Việt Nam 2018: Cơ cấu lại ngành Du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phát triển bền vững

Đặng Kim Khôi, Bùi Thị Việt Anh: Nông sản Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu: Cơ hội và thách thức trong bối cảnh mới

NHÌN RA THẾ GiỚI

Bùi Ngọc Sơn: Bối cảnh kinh tế thế giới 2018 và dự báo những tác động đến Việt Nam

Bùi Văn Phú: Mua sắm công bền vững: Xu hướng trên thế giới và thực tiễn ở Việt Nam

KINH TẾ NGÀNH - LÃNH THỔ

Đỗ Thúy Nga: Phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn TP. Hà Nội

Đan Tuấn Anh: Hoàn thiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh của TP. Hải Phòng

Nguyễn Hoàng Đệ, Diệp Thanh Tùng: Nâng cao khả năng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

KHOẢNG LẶNG

Hang Chẫu: Ước mơ

------------------------------------------------

IN THIS ISSUE

+++ Happy New Year letter from Minister of Planning and Investment Nguyen Chi Dung

+++ 10 events of Planning, Investment and Statistics sector in 2017

FROM POLICY TO PRACTICE

Pham Binh Minh: Achievements of foreign affair in 2017: New impetus and spirit

Tran Tuan Anh: Industry and Trade sector to reform administrative procedures and reduce business conditions so as to achieve higher efficiency

Bui Van Huyen: Discussion on economic institutional reform in Vietnam

Nguyen Mai: Policies on FDI in the new context

ANALYSIS - ASSESSMENT - FORECAST

Ngo Thang Loi, Vu Thanh Huong: Behind the “record” of economic growth in 2017

Ngo Tri Long: Review of 2017’s CPI, forecast and control measures for 2018

Nguyen Dinh Cung: The problem of increasing productivity in Vietnam’s economic growth and development: Trends and challenges

RESEARCH - DISCUSSION

Nguyen Dai Lai: 2017’s financial market and schemes to create a momentum for 2018

Tran Tho Dat, Ha Quynh Hoa: Assessment of Vietnam’s export after more than a decade of entering WTO

Tran Thi Hong Minh: Enterprise community in 2017: Many bright spots after one-year lookback

Nguyen Van Tuan: Vietnam tourism in 2018: Restructuring Tourism industry towards professionalism, modernity and sustainable development

Dang Kim Khoi, Bui Thi Viet Anh: Vietnam’s agricultural products in global value chain: Opportunities and challenges in the new context

WORLD OUTLOOK

Bui Ngoc Son: 2018 global economic outlook 2018 and impacts on Vietnam

Bui Van Phu: Sustainable public procurement: Global trend and practices in Vietnam

SECTORAL - REGIONAL ECONOMY

Do Thuy Nga: Development of supporting industries in Ha Noi city

Dan Tuan Anh: Completing policy on enhancing Hai Phong-based enterprises’ competitiveness

Nguyen Hoang De, Diep Thanh Tung: Drawing attration of FDI into Tra Vinh province

THE WANDERING MIND

Hang Chau: The dream