Chiều ngày 30/06/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo Chính phủ Việt Nam cùng đại diện của lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) chứng kiến Lễ ký Hiệp định Thương mại tự do và Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và EU (EVFTA và IPA). Tại sự kiện này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng có bài phát biểu liên quan đến khả năng thu hút FDI khi Hiệp định này chính thức được ký kết. Để thuận tiện cho bạn đọc, Tạp chí đăng tải tóm lược bài phát biểu này.

Trong những năm qua, quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản đã có những bước phát triển vượt bậc. Hai nước đã ký kết và triển khai thực hiện nhiều hiệp định song phương và đa phương. Quá trình thực hiện các hiệp định hợp tác về thương mại và đầu tư, Việt Nam đã ban hành nhiều chính sách tạo điều kiện kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp của cả hai nước, đặc biệt là các doanh nghiệp đầu tư Nhật Bản. Bài viết “Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản: Một số vấn đề từ thực thi các hiệp định song phương” của tác giả Trương Đình Chiến tập trung đánh giá một số vấn đề trong thực hiện các hiệp định hợp tác đầu tư và thương mại giữa hai nước và đưa ra một số khuyến nghị nhằm đảm bảo sự hợp tác thực sự mang lại hiệu quả tích cực cho doanh nghiệp hai nước.

Dịch vụ logistics những năm gần đây ở nước ta đã có sự phát triển nhanh chóng và trở thành ngành kinh tế dịch vụ đóng góp ngày càng quan trọng đối với đất nước. Số lượng doanh nghiệp làm dịch vụ logistics ngày càng tăng nhanh cả về số lượng và năng lực kinh doanh… Thông qua bài viết “Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ logistics” tác giả Công Vũ Hà Mi đánh giá thực trạng dịch vụ logistics tại Việt Nam, đồng thời đưa ra một số giải pháp phát triển trong thời gian tới.

Quản trị rủi ro ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của các chuỗi cung ứng nông sản, giúp các chuỗi cung ứng này hoạt động liên tục, không bị gián đoạn do các tác động tiêu cực từ bên trong và bên ngoài chuỗi cung ứng. Bài viết “Quản trị rủi ro trong chuỗi cung ứng gạo của Việt Nam” của tác giả Bùi Duy Linh phân tích những nhóm rủi ro thường gặp và ảnh hưởng của chúng lên chuỗi cung ứng gạo của Việt Nam, từ đó, đề xuất những giải pháp nhằm quản trị rủi ro trong chuỗi.

Tính đến hết năm 2018, TP. Hà Nội có 4.500 dự án FDI còn hiệu lực, vốn đầu tư đăng ký luỹ kế đạt 36 tỷ USD; vốn thực hiện luỹ kế đã giải ngân 18,9 tỷ USD. Tuy nhiên, việc thu hút và kết quả hoạt động của các dự án FDI thời gian qua chưa đạt được một số mục tiêu chiến lược và kỳ vọng đề ra. Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là do hiệu quả quản lý nhà nước còn có nhiều bất cập, cần được điều chỉnh cho phù hợp với Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hà Nội đến năm 2025 tầm nhìn 2030. Để hiểu rõ hơn những nội dung này, mời bạn đọc đón đọc bài viết “Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn TP. Hà Nội đến năm 2025” của nhóm tác giả Nguyễn Thạc Hoát, Ngô Phúc Hạnh và Nguyễn Thị Đông

Cùng với những nội dung trên, trong số Tạp chí này còn có nhiều bài nghiên cứu khác với nội dung phong phú trên các lĩnh vực, như: đầu tư, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ... Đây sẽ là những tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn đọc./.

MỤC LỤC

TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG

IPA sẽ góp phần thu hút vốn đầu tư chất lượng cao từ EU

PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH - DỰ BÁO

Trương Đình Chiến: Hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Nhật Bản: Một số vấn đề từ thực thi các hiệp định song phương

Nguyễn Thị Hoa: Nâng cao chất lượng lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa đất nước

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Công Vũ Hà Mi: Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ logistics

Đặng Thị Kim Dung: Phát triển logistics xanh hướng tới bền vững

Phạm Văn Tài: Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cà phê Việt Nam mùa vụ 2019/2020

Bùi Duy Linh: Quản trị rủi ro trong chuỗi cung ứng gạo của Việt Nam

Nguyễn Anh Quyền: Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê chung sức xây dựng nông thôn mới

Nguyễn Thạc Hoát, Ngô Phúc Hạnh, Nguyễn Thị Đông: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước các dự án đầu tư nước ngoài trên địa bàn TP. Hà Nội đến năm 2025

Phùng Tiến Hải: Đổi mới mô hình kinh doanh trong thời đại kinh tế số và Cách mạng Công nghiệp 4.0

Phan Thị Ngọc Hoa: Năng lực doanh nghiệp tư nhân Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Bùi Hữu Đức: Tăng cường liên kết giữa trường đại học và doanh nghiệp trong đào tạo khởi nghiệp

NHÌN RA THẾ GiỚI

Khamkiew Phandavong: Tăng cường công tác quản lý nợ xấu tại các ngân hàng thương mại ở CHDCND Lào

KINH TẾ NGÀNH - LÃNH THỔ

Nguyễn Ngọc Tiến: Xây dựng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp ở Thanh Hóa

Mai Thị Hồng: Thực trạng và giải pháp phát triển nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa

Lê Thái Hùng: Phát triển nền nông nghiệp hiện đại, bền vững gắn với xây dựng NTM tại huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

Hồ Thị Hiền, Lê Thị Xuân: Phát triển du lịch tỉnh Nghệ An - Vấn đề và giải pháp

Nguyễn Thị Bích Ngọc, Đặng Thị An: Kinh tế biển tỉnh Bình Định - Nhìn từ góc độ lợi ích kinh tế của cộng đồng dân cư

Nguyễn Vân Anh: Một số giải pháp để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh An Giang

PV: 60 năm ngành Dầu khí Việt Nam thực hiện ý nguyện của Bác Hồ

CHUYÊN TRANG BÌNH PHƯỚC

Công Hoang: Bình Phước - Nâng cao chất lượng tăng trưởng, ổn định và bền vững

Công Hoang: Bình Phước - Điểm đầu tư mới, tiềm năng của vùng Kinh tế Trọng điểm phía Nam

PV: Đổi mới trên quê hương Bù Gia Mập

IN THIS ISSUE

FROM POLICY TO PRACTICE

IPA will contribute to attracting high quality investment from the EU

ANALYSIS - ASSESSMENT - FORECAST

Truong Dinh Chien: Economic cooperation between Vietnam and Japan: Some issues from the implementation of bilateral agreements

Nguyen Thi Hoa: Enhance quality of the workforce to meet the industrialization requirements of the country

RESEARCH - DISCUSSION

Cong Vu Ha Mi: Some schemes to improve the quality of logistics services

Dang Thi Kim Dung: Develop green logistics towards sustainability

Pham Van Tai: Solutions to boost Vietnam’s export of coffee in the 2019/2020 crop

Bui Duy Linh: Risk management in Vietnam’s rice supply chain

Nguyen Anh Quyen: Planning, Investment and Statistics department jointly builds new rural areas

Nguyen Thac Hoat, Ngo Phuc Hanh, Nguyen Thi Dong: Improve the effectiveness of state management of foreign investment projects in Hanoi city up to 2025

Phung Tien Hai: Innovation of business model in the era of digital economy and the Fourth Industrial Revolution

Phan Thi Ngoc Hoa: Capacity of Vietnamese private enterprises - Current situation and solutions

Bui Huu Duc: Enhance the links between universities and businesses in training entrepreneurship programs

WORLD OUTLOOK

Khamkiew Phandavong: Strengthen management of bad debt in commercial banks in Lao PDR

SECTORAL - REGIONAL ECONOMY

Nguyen Ngoc Tien: Formulate policies to support start startups in Thanh Hoa

Mai Thi Hong: Current situation and solutions to agricultural development in Thanh Hoa province

Le Thai Hung: Development of modern and sustainable agriculture in association with new rural construction in Nghia Dan district, Nghe An

Ho Thi Hien, Le Thi Xuan: Tourism development in Nghe An province - Problems and solutions

Nguyen Thi Bich Ngoc, Dang Thi An: Marine economy in Binh Dinh province - Seen from the perspective of economic benefits of the community

Nguyen Van Anh: Some ideas to promote investment attraction into An Giang province Reporter: 60-year journey of Vietnam Oil and Gas Group to fulfill the will of Uncle Ho

SPECIAL PAGES ABOUT BINH PHUOC

Cong Hoang: Binh Phuoc - Improve the quality of growth towards stability and sustainability

Cong Hoang: Binh Phuoc - A new and potential investment destination of the Southern Key Economic region

Reporter: Renovation in Bu Gia Map homeland