Chuyên mục đặc biệt "Kỷ niệm 50 năm Tạp chí Kinh tế và Dự báo" sẽ giúp bạn đọc hiểu thêm về lịch sử hình thành và phát triển của Tạp chí Kinh tế và Dự báo. Trong vòng nửa thế kỷ qua, Tạp chí đã và đang nỗ lực, quyết tâm trở thành diễn đàn khoa học của các nhà hoạch định chính sách, là người bạn đồng hành của các nhà nghiên cứu. Với những đóng góp của mình, Tạp chí đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Trong giai đoạn hiện nay, tăng trưởng xanh được xem như là phần quan trọng và là công cụ thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng tăng trưởng nhanh và bền vững, là một yêu cầu xuyên suốt trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020. Tăng trưởng xanh cũng đã được lồng ghép trong các kế hoạch của nhiều bộ, ngành, địa phương để thực hiện. Song, việc triển khai tăng trưởng xanh đã, đang và sẽ gặp không ít thách thức, mà chúng ta cần nhận diện rõ để có hướng đi phù hợp, thực hiện thành công con đường này. Tác giả Nguyễn Thế Phương với bài "Tăng trưởng xanh: Thách thức trong triển khai và những cơ hội khi thực hiện" sẽ cho bạn đọc cái nhìn chi tiết hơn.

Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được xây dựng nhằm kiến tạo mô hình đặc khu kinh tế mới, với những thể chế, chính sách vượt trội, có tính chất “đột phá”, thiết lập môi trường đầu tư đặc biệt hấp dẫn, thông thoáng, minh bạch... để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế trong thu hút đầu tư. Từ đó, tạo động lực mới, sức lan tỏa nhằm đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế đất nước... Tác giả Trần Duy Đông với bài viết "Xây dựng Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt: Đột phá cả về thể chế kinh tế và hành chính" sẽ cho thấy rõ hơn một số quy định mang tính chất "mới, đột phá" trong dự thảo Luật này.

Qua gần 04 năm thi hành, Luật Đất đai (năm 2013) đã bộc lộ một số vướng mắc, bất cập cần được hoàn thiện theo hướng quy định chi tiết hơn, đơn giản hơn, dễ áp dụng để tiến tới xóa bỏ “thị trường ngầm” đất đai. Bài viết "Một số vấn đề cần sửa đổi trong Luật Đất đai năm 2013" của tác giả Đặng Hùng Võ sẽ phân tích và tìm ra những nội dung chính cần được sửa đổi, bổ sung đối với Luật Đất đai năm 2013 để tạo lập được hệ thống chính sách, pháp luật đất đai phù hợp cho giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước.

Với thành quả đạt được của quý III và 9 tháng đầu năm 2017, nhiều dự báo tỏ ra lạc quan với khả năng đạt, thậm chí vượt con số tăng trưởng được Quốc hội phê duyệt cho năm 2017 là 6,7%. Tác giả Ngô Thắng Lợi và Lê Quốc Dũng qua bài "Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 9 tháng đầu năm 2017 và một số dự báo" đã khẳng định một số thành quả về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đạt được trong 9 tháng qua. Đồng thời cũng đã nhận diện rõ những yếu tố gây cản trở tăng trưởng theo góc nhìn trung hạn, đưa ra những khuyến nghị nhằm hướng thực hiện được mục tiêu tăng trưởng đặt ra không phải chỉ năm 2017, mà cho cả những năm tiếp theo trong giai đoạn đến năm 2020.

Gần tròn 30 năm, là thời gian đủ dài để khẳng định rằng, chủ trương của Đảng và Nhà nước mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế, trong đó có thu hút vốn đầu tư quốc tế là đúng đắn và kịp thời. Đánh giá đúng thành tựu và vấn đề của khu vực doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (FDI) sẽ giúp đề ra đúng định hướng và chính sách mới trong thu hút nguồn lực này thích ứng với tình hình đất nước và thế giới hiện đại. Đó cũng là nội dung chính mà tác giả Nguyễn Mại đề cập tới trong bài "Đầu tư trực tiếp nước ngoài cần có những định hướng và chính sách mới".

Với thực trạng công nghiệp của Việt Nam và bối cảnh kinh tế khu vực và thế giới hiện nay, Việt Nam có thể vẫn cần chính sách công nghiệp ưu tiên. Nói cách khác, vấn đề chính không phải là nên hay không nên có chính sách công nghiệp ưu tiên, mà vấn đề là phải có chính sách công nghiệp ưu tiên như thế nào? Vấn đề này sẽ được tác giả Vũ Thành Tự Anh phân tích sâu hơn trong bài viết "Xác định các ngành công nghiệp ưu tiên trong chính sách công nghiệp quốc gia".

Số Đặc biệt kỷ niệm 50 năm thành lập Tạp chí Kinh tế và Dự báo còn rất nhiều bài viết hay, phân tích sâu sắc các vấn đề trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước sẽ là một tài liệu tham khảo hữu ích với bạn dọc./.

MỤC LỤC

KỶ NIỆM 50 NĂM TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO

+ Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng

+ Thư cảm ơn của Ban Biên tập Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Nguyễn Chí Dũng: Giữ bản sắc, tạo thương hiệu mạnh để vượt qua thách thức

+ Bảng vàng danh dự

+ Những dấu ấn phát triển

+ Tạp chí Kinh tế và Dự báo: Một chặng đường nửa thế kỷ liên tục phát triển

Vũ Quốc Tuấn: Từ Tập san Công tác Kế hoạch đến Tạp chí KT&DB: Nghĩ về chức năng của Tạp chí

Nguyễn Tiến Dỵ: Nghĩa cử cao đẹp

Nguyễn Quán: Ước gì... được nấy

+ Trong lòng bạn đọc

TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG

Nguyễn Thế Phương: Tăng trưởng xanh: Thách thức trong triển khai và những cơ hội khi thực hiện

Trần Duy Đông: Xây dựng Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt: Đột phá cả về thể chế kinh tế và hành chính

Nguyễn Anh Tuấn: Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu thầu tại Việt Nam

Đặng Hùng Võ: Một số vấn đề cần sửa đổi trong Luật Đất đai năm 2013

PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH - DỰ BÁO

Nguyễn Bích Lâm: Chuẩn hóa quy trình biên soạn GRDP: Để số liệu phản ánh thực chất bức tranh kinh tế

Bùi Tất Thắng: Tư duy mới về xây dựng bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Nguyễn Đình Cung: Tạo không gian đổi mới mạnh mẽ và nhất quán hơn cho kinh tế thị trường tại Việt Nam

Ngô Thắng Lợi, Ngô Quốc Dũng: Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 9 tháng đầu năm 2017 và một số dự báo

Nguyễn Tiến Dũng, Mai Quang Hợp, Hoàng Ngọc Hiếu: Các giải pháp nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2017

Trần Thọ Đạt, Tô Trung Thành: Tài chính, tiền tệ 8 tháng đầu năm 2017 và khuyến nghị chính sách

Nguyễn Mại: Đầu tư trực tiếp nước ngoài cần có những định hướng và chính sách mới

Nguyễn Đại Lai: Vấn đề đặt ra khi thúc đẩy tăng trưởng tín dụng nóng vào những tháng cuối năm 2017

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Dương Đình Giám: Công nghiệp Việt Nam: Những hạn chế và cách thức “hóa giải”

Vũ Thành Tự Anh: Xác định các ngành công nghiệp ưu tiên trong chính sách công nghiệp quốc gia

Trần Thị Hồng Minh: Sự phát triển của lực lượng doanh nghiệp: Nhìn từ góc độ gia nhập thị trường

Lê Quốc Phương: Thúc đẩy xuất khẩu trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ Tư

Đậu Anh Tuấn: Điều kiện kinh doanh và động cơ thực sự đằng sau “cái áo” lợi ích chung?

Đặng Quang Vinh: Một số giải pháp cắt giảm chi phí kinh doanh

Phạm Thị Thu Hằng: Xây dựng khu vực tư nhân đủ sức tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Đặng Đức Thành: Vượt rào cản để khởi nghiệp và xây dựng doanh nghiệp thành công

Nguyễn Quốc Thái: Một số khuyến nghị hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

Lê Sỹ Thọ, Lê Tuấn Đạt: Nhìn lại quá trình cổ phần hoá DNNN: Những vướng mắc và cách khắc phục

Vũ Thị Mỹ Hằng: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của đại biểu quốc hội ở nước ta hiện nay

Nguyễn Hữu Hiểu: Sử dụng thông tin của Kiểm toán Nhà nước để phục vụ công tác giám sát NSNN của Quốc hội: Vấn đề và giải pháp

Võ Tòng Xuân: Chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long

NHÌN RA THẾ GIỚI

Trần Thị Thu Hà, Dương Văn Đoan: Các giải pháp tài chính ứng phó với rủi ro thiên tai: Nhìn từ thế giới và gợi ý cho Việt Nam

Lê Trung Kiên, Nguyễn Ngọc Thắng: Tái cơ cấu ngành xây dựng tại Trung Quốc: Kinh nghiệm và đề xuất cho Việt Nam

KINH TẾ NGÀNH - LÃNH THỔ

Nguyễn Mạnh Quyền: Hà Nội nỗ lực “về đích” những tháng cuối năm 2017

Lê Văn Quân: Hà Nội: Điểm sáng trong công tác đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử

Lê Thị Hồng Phượng: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp Bắc Ninh trong bối cảnh mới

Nguyễn Trung Kiên: Thu hút FDI vào tỉnh Quảng Ninh trong bối cảnh mới: Cơ hội và thách thức

Chẩu Thị Lợi: Huy động vốn đầu tư nước ngoài phát triển hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Hoàng Tiến Dũng: Điện Biên: Thu hút mọi nguồn lực trong phát triển kinh tế

Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Văn Quỳnh: Lai Châu sẵn sàng chào đón và đồng hành với các nhà đầu tư

Lê Hồng Giang: Cô Tô: Luôn xứng đáng là đảo tiền tiêu của Tổ quốc

Nguyễn Đình Xuân: Bắc Ninh tăng cường thu hút FDI để phát triển kinh tế

Trịnh Hữu Thắng: Bắc Giang: Đột phá trong thu hút đầu tư phát triển

Lê Quý Tuyên, Nguyễn Văn Định: Những thành tựu nổi bật của tỉnh Hưng Yên sau 20 năm tái lập

Trần Anh Dũng: Nam Định đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh phấn đấu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch năm 2017

Nguyễn Thị Huyền: Tác động của chuyển dịch cơ cấu vốn đầu tư đến tăng trưởng kinh tế của Thanh Hóa giai đoạn 2010-2015

Nguyễn Văn Độ: Một số giải pháp tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng tỉnh Nghệ An đến năm 2020

Phan Thiên Định: Thừa Thiên Huế nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Trương Đặng Vĩnh Phúc: Vĩnh Long phấn đấu hoàn thành mục tiêu kế hoạch năm 2017 về phát triển kinh tế - xã hội

Võ Doãn Dụng: Hậu Giang nỗ lực trong thu hút đầu tư

Dương Hoàng Sals: Sóc Trăng phát triển kinh tế gắn với thích ứng biến đổi khí hậu

Lê Văn Phước: An Giang hướng tới mục tiêu GRDP năm 2017 đạt 6,7%

Nguyễn Phước Hoàng: Để du lịch tỉnh Cà Mau phát triển bền vững

Minh Trung: Agribank - 30 năm lớn mạnh cùng đất nước, chung tay xây dựng kinh tế Thủ đô phát triển

------------------------------------------------

IN THIS ISSUE

50TH ANNIVERSARY OF ECONOMY AND FORECAST REVIEW

+ Congratulation letter from Minister of Planning and Investment Nguyen Chi Dung

+ Thank-you letter from Editorial board of Economy and Forecast Review

Nguyen Chi Dung: Preserving identity and building a strong brand to overcome

the challenges

+ Golden table of honor

+ Remarkable milestones

+ Economy and Forecast Review: A half century of foundation and development

Vu Quoc Tuan: From Journal of Planning to Economy and Forecast Review: Discussion about the function of the Review

Nguyen Tien Dy: Noble deeds

Nguyen Quan: Wish dreams... come true

+ Touch the hearts of readers

FROM POLICY TO PRACTICE

Nguyen The Phuong: Green growth: Challenges and opportunities to implement

Tran Duy Dong: Establishing Law on Special administrative-economic units: A breakthrough in both economic and administrative institutions

Nguyen Anh Tuan: To further improve the efficiency of bidding system in Vietnam

Dang Hung Vo: Some issues to be amended in Law on Land 2013

ANALYSIS - ASSESSMENT - FORECAST

Nguyen Bich Lam: To standardize GRDP compilation procedures: Data should depict a true picture of the economy

Bui Tat Thang: New thinking on building political system’s apparatus in the direction of streamlined, effective and efficient operation

Nguyen Dinh Cung: Creating a more robust and consistent innovation for Vietnamese market economy

Ngo Thang Loi, Ngo Quoc Dung: Vietnam’s economic growth in the first 9 months of 2017 and some forecasts

Nguyen Tien Dung, Mai Quang Hop, Hoang Ngoc Hieu: Schemes to achieve 2017 economic growth target

Tran Tho Dat, To Trung Thanh: Financial and monetary market in the first 8 months of 2017 and policy recommendations

Nguyen Mai: A need to formulate new directions and policies on FDI

Nguyen Dai Lai: Issue of promoting hot growth credit in the late months of 2017

RESEARCH - DISCUSSION

Duong Dinh Giam: Vietnam’s industry: Limitations and schemes to address

Vu Thanh Tu Anh: Identification of priority industries in national industrial policy

Tran Thi Hong Minh: Development of business forces: From the perspective of entering market

Le Quoc Phuong: Promoting export in the context of Fourth Industrial Revolution

Dau Anh Tuan: Business conditions and the real motivation behind joint interest

Dang Quang Vinh: Several solutions to reduce business expense

Pham Thi Thu Hang: Improving private sector so as to engage in global supply chains to enhance national competitiveness

Dang Duc Thanh: Overcoming barriers to start up and operate successfully

Nguyen Quoc Thai: Recommendations for supporting small and medium enterprises in Vietnam

Le Sy Tho, Le Tuan Dat: Looking back on SOE equitization process: Problems and solutions

Vu Thi My Hang: Solutions to improve the effectiveness of current national assembly members in Vietnam

Nguyen Huu Hieu: Using information of State Audit for monitoring state budget: Problem and solution

Vo Tong Xuan: Transforming model of agricultural economic development in Mekong Delta

WORLD OUTLOOK

Tran Thi Thu Ha, Duong Van Doan: Financial solutions for responding to natural disasters: Global experience and suggestion for Vietnam

Le Trung Kien, Nguyen Ngoc Thang: Construction sector restructuring in China: Experiences and proposals for Vietnam

SECTORAL - REGIONAL ECONOMY

Nguyen Manh Quyen: Hanoi strives to complete the target in the last months of 2017

Le Van Quan: Ha Noi: Typical example in online business registration

Le Thi Hong Phuong: Improving state management of Bac Ninh-based industrial zones in the new context

Nguyen Trung Kien: FDI attraction into Quang Ninh province in the new context: Opportunities and challenges

Chau Thi Loi: FDI mobilization to develop road transport infrastructure in Tuyen Quang province

Hoang Tien Dung: Dien Bien: Drawing all resources for economic development

Nguyen Quang Huy, Nguyen Van Quynh: Lai Chau ready to welcome and accompany the investors

Le Hong Giang: Co To: To be an outpost island of the country

Nguyen Dinh Xuan: Bac Ninh to boost FDI attraction for economic development

Trinh Huu Thang: Bac Giang: Breakthrough in drawing investment

Le Quy Tuyen, Nguyen Van Dinh: Outstanding achievements of Hung Yen after 20 years of re-establishment

Tran Anh Dung: Nam Dinh expands production and trading to achieve and even exceed 2017’s plan

Nguyen Thi Huyen: Impact of the shift in capital structure on economic growth of Thanh Hoa province in 2010-2015

Nguyen Van Do: Solutions to economic restructuring associated with transforming growth model in Nghe An province up to 2020

Phan Thien Dinh: Thua Thien Hue determines to improve their investment environment

Truong Dang Vinh Phuc: Vinh Long to fulfill 2017’s target on socio-economic development

Vo Doan Dung: Hau Giang strives to attract investment

Duong Hoang Sals: Soc Trang to boost economic development in connection with adaptation to climate change

Le Van Phuoc: An Giang with GRDP target by 6.7% in 2017

Nguyen Phuoc Hoang: To develop Ca Mau province’s tourism sustainably

Minh Trung: Agribank - 30 years accompanying with the country and boosting economy of Ha Noi capital