Luật Hợp tác xã năm 2012 đã được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ ngày 01/07/2013, được đánh giá là một trong những luật tiên tiến, rút được kinh nghiệm của nhiều nước có phong trào hợp tác xã phát triển trên thế giới, như: Canada, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Thái Lan… Sau gần 05 năm thi hành Luật, hoạt động của hợp tác xã trên cả nước đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tuy vậy, quá trình triển khai Luật vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, khiến các mô hình hợp tác xã chưa phát huy hết tiềm năng. Vấn đề cụ thể sẽ được nêu rõ hơn trong bài "Thấy gì sau 5 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012?" của tác giả Nguyễn Văn Đoàn.

Xu hướng chuyển đổi sang công nghệ số đang định hình lại ngành ngân hàng và hình thành một khái niệm mới, đó là “Ngân hàng số” - Digital Banking. Các dịch vụ của ngân hàng số giúp khách hàng có nhiều trải nghiệm mới, rút ngắn thời gian giao dịch, tiết kiệm chi phí; đối với các ngân hàng giúp đẩy mạnh được năng lực cạnh tranh… Tác giả Nguyễn Thanh Phương với bài viết "Phát triển ngân hàng số: Xu hướng cho Việt Nam" sẽ cho thấy ngân hàng số chính là tương lai, nó không chỉ là cơ hội, xu hướng, mà còn là yêu cầu bắt buộc đối với các ngân hàng nếu không muốn bị tụt hậu và đào thải.

Doanh nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế, là bộ phận chủ yếu tạo ra tổng sản phẩm trong nước (GDP). Tuy nhiên, do các rào cản cố hữu của nền kinh tế vẫn chưa được giải quyết triệt để, như: thủ tục hành chính phiền hà, chi phí không chính thức..., nên doanh nghiệp không “lớn” được. Do vậy, để doanh nghiệp Việt Nam phát triển lớn mạnh, thì sự trợ giúp của Nhà nước trong việc tháo gỡ các rào cản là vô cùng cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Điều này sẽ được tác giả Cao Việt Hiếu phân tích sâu hơn trong bài viết "Để doanh nghiệp Việt Nam phát triển lớn mạnh!".

Doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển sơ khai, nhưng tiềm năng rất lớn, góp phần chia sẻ trách nhiệm cũng như chăm lo an sinh xã hội với Nhà nước (thông qua hoạt động đầu tư, kinh doanh sáng tạo). Với bài "Thúc đẩy khởi nghiệp thông qua phát triển mô hình doanh nghiệp xã hội", tác giả Nguyễn Hà Thu và Lê Phong Lan đã cho thấy đây là lĩnh vực có nhiều tiềm năng đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp và giới doanh nhân có hoài bão làm giàu cho chính mình, đóng góp vào sự phát triển của đất nước, cũng như sống có ích cho xã hội.

Trải qua 07 năm triển khai Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (gọi tắt là Chương trình), bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc, đời sống người dân khu vực nông thôn từng bước được nâng lên. Tuy nhiên, trong bối cảnh ngân sách nhà nước hạn hẹp, vấn đề làm thế nào để thu hút nguồn vốn đầu tư khu vực kinh tế ngoài nhà nước vào nông nghiệp, phát triển nông thôn mới là việc làm cần thiết và cấp bách. Tác giả Đỗ Anh Đức và Nguyễn Anh Quyền sẽ phân tích rõ hơn trong bài viết "Đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, phát triển nông thôn mới".

Cùng với một số bài viết trên, Tạp chí số này còn có các bài viết với nhiều nội dung phong phú khác sẽ đem đến cho bạn đọc thông tin tham khảo hữu ích./.

MỤC LỤC

TỪ CHÍNH SÁCH ĐẾN CUỘC SỐNG

Nguyễn Văn Đoàn: Thấy gì sau 5 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012?

Claude-André Guillotte, Josée Charbonneau, Anne-Marie Merrien: Những yếu tố chủ chốt tạo nên tính hiệu quả của luật về hợp tác xã

PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH - DỰ BÁO

Phan Trần Trung Dũng: Hiểu đúng về thuật ngữ “vốn” và “đấu thầu” trong tài chính - đầu tư phù hợp hơn với thông lệ quốc tế

Nguyễn Thanh Phương: Phát triển ngân hàng số: Xu hướng cho Việt Nam

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Cao Việt Hiếu: Để doanh nghiệp Việt Nam phát triển lớn mạnh!

Nguyễn Hà Thu, Lê Phong Lam: Thúc đẩy khởi nghiệp thông qua phát triển mô hình doanh nghiệp xã hội

Lê Thế Đức: Ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Đỗ Anh Đức, Nguyễn Anh Quyền: Đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, phát triển nông thôn mới

Phương Anh: Nâng cao hiệu quả hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Nguyễn Thị Hiền: Giải pháp bảo vệ và phát triển tài nguyên rừng tại Việt Nam

NHÌN RA THẾ GiỚI

Đỗ Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Thanh Dương, Nguyễn Thanh Tùng: Từ kinh nghiệm thực thi chính sách tỷ giá của Singapore - một số đề xuất cho Việt Nam

Nguyễn Thị Thanh: Phát triển kinh tế hàng hải ở Trung Quốc và Singapore: Kinh nghiệm cho Thành phố biển Hải Phòng

KINH TẾ NGÀNH - LÃNH THỔ

Trần Thị Liên Trang: Hà Nội: Dẫn đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới

Phạm Trương Hoàng: Phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tại Thủ đô Hà Nội

Đỗ Đình Việt: Vĩnh Phúc đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển kinh tế

Lương Đức Danh: Kinh nghiệm thu hút FDI tại TP. Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc - vài gợi ý đối với tỉnh Thanh Hóa

Đào Thúy Em, Trần Văn Hùng: Thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở TP. Hồ Chí Minh

Hà Lệ Giang: Xuất khẩu lao động đang góp phần giúp người dân Đồng Tháp giàu lên

Nguyễn Hữu Thịnh: Giải pháp để ngành nông nghiệp An Giang ứng phó với biến đổi khí hậu

KHOẢNG LẶNG

Chẫu Chàng: Toại nguyện

------------------------------------------------------------

IN THIS ISSUE

FROM POLICY TO PRACTICE

Nguyen Van Doan: What can be seen after five-year implementation of the Law on Cooperatives 2012?

Claude-Andreù Guillotte, Joseùe Charbonneau, Anne-Marie Merrien: Key elements of cooperatives law’s effectiveness

ANALYSIS - ASSESSMENT - FORECAST

Phan Tran Trung Dung: Understanding the terms “capital” and “bidding” in finance - investment sector in line with international practices

Nguyen Thanh Phuong: Digital banking: A trend for Vietnam

RESEARCH - DISCUSSION

Cao Viet Hieu: To expand Vietnamese enterprises

Nguyen Ha Thu, Le Phong Lam: Promoting entrepreneurship through social enterprise development

Le The Duc: Planning, Investment and Statistics sector in the movement of new rural construction

Do Anh Duc, Nguyen Anh Quyen: Drawing investment from enterprises into agriculture and new rural development

Phuong Anh: Improving the efficiency of sending laborers to work abroad under contracts

Nguyen Thi Hien: Solutions to forest protection and development in Vietnam

WORLD OUTLOOK

Do Thi Thu Thuy, Nguyen Thi Thanh Duong, Nguyen Thanh Tung: Singapore’s experience in exchange rate policy and suggestions for Vietnam

Nguyen Thi Thanh: Developing marine economy in China and Singapore: Experiences for Hai Phong City

SECTORAL - REGIONAL ECONOMY

Tran Thi Lien Trang: Ha Noi: Leading in new rural construction movement

Pham Truong Hoang: Strengthening cultural industries in Hanoi Capital

Do Dinh Viet: Vinh Phuc attracts investment for economic development

Luong Duc Danh: Experiences of Ho Chi Minh City and Vinh Phuc province in promoting FDI - some suggestions for Thanh Hoa

Dao Thuy Em, Tran Van Hung: To encourage FDI for socio-economic development in Ho Chi Minh City

Ha Le Giang: Labor export in contribution to the prosperity of Dong Thap’s people

Nguyen Huu Thinh: Solutions to An Giang’s agricultural sector in respond to climate change

THE WANDERING MIND

Chau Chang: Contentment