Tình trạng quy hoạch còn thiếu tính thống nhất, thiếu sự liên kết, khớp nối và còn nhiều chồng lấn, mâu thuẫn, đang tồn tại khá phổ biến tại Việt Nam. Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn tới hiện trạng này là do cơ chế, chính sách còn nhiều bất cập. Với bài viết “Thiếu luật điều chỉnh chung, quy hoạch còn gây lãng phí”, tác giả Trần Thị Thu Hương và Nguyễn Lệ Thủy sẽ chỉ rõ những bất cập đó trong các quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời đưa ra một số kiến nghị để khắc phục.

Trong những năm gần đây, mặc dù hoạt động mua bán và sáp nhập (M&A) ngân hàng ở Việt Nam còn mới mẻ, nhưng đang có nhiều triển vọng. Qua bài “Hoạt động mua bán và sáp nhập ngân hàng thương mại Việt Nam” của nhóm tác giả Bùi Vũ Long, Nguyễn Duy Thanh, Phạm Ngọc Lan, bài viết sẽ cho bạn đọc hiểu thêm về thực trạng và các xu hướng M&A hiện nay, từ đó, đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động này trong lĩnh vực tài chính ngân hàng ở Việt Nam.

Với bờ biển trên 3.260 km, hơn 2.773 đảo ven bờ cùng hàng loạt bãi tắm đẹp trải dài là những ưu thế thúc đẩy du lịch biển của Việt Nam phát triển. Bằng việc phân tích những tồn tại, hạn chế của du lịch biển Việt Nam, tác giả Hà Thị Thanh Thủy đã đưa ra một số giải pháp khắc phục hạn chế, biến tiềm năng biển thành thế mạnh của Việt Nam qua bài “Tăng cường hiệu quả kinh tế trong phát triển du lịch biển ở Việt Nam”.

Là một nước nông nghiệp, xuất khẩu nông sản của Việt Nam được coi là một ngành kinh tế đầy tiềm năng. Tuy nhiên, giá trị của các mặt hàng này chưa cao do còn nhiều hạn chế. Tác giả Phan Thu Trang với bài “Nâng cao chất lượng xuất khẩu nông sản” sẽ cho thấy rõ những bất cập, đồng thời chỉ ra nguyên nhân. Từ đó, tác giả đã đề xuất những giải pháp để củng cố, mở rộng thị trường xuất khẩu nông sản Việt Nam.

Thương mại điện tử là lĩnh vực đang vận dụng những ưu điểm vượt trội của công nghệ thông tin và nối mạng toàn cầu, song ngành du lịch trực tuyến tại Việt Nam, cụ thể là đặt phòng khách sạn online vẫn chưa có những bước tiến rõ nét. Với bài viết “Các nhân tố ảnh hưởng đến dịch vụ đặt phòng khách sạn qua mạng”, tác giả Võ Thái Minh sẽ phân tích sự ảnh hưởng của từng nhân tố đến ý định sử dụng dịch vụ đặt phòng khách sạn qua mạng của khách du lịch nội địa tại TP. HCM, qua đó đề xuất giải pháp cần thiết.

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của cả cộng đồng, bắt đầu từ những hành động nhỏ nhất trong tiêu dùng, sinh hoạt của mỗi cá nhân. Qua bài “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm túi thân thiện với môi trường”, tác giả Nguyễn Thị Trâm Anh và Võ Thị Bạch Hoa đã đề xuất giải pháp giúp các nhà sản xuất, người hoạt động marketing khai thác thị trường túi thân thiện môi trường theo xu hướng tiêu dùng xanh, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Tạp chí số này còn nhiều bài viết khoa học mang tính chuyên sâu được nghiên cứu cụ thể tại từng ngành, nghề, doanh nghiệp cụ thể sẽ cho bạn đọc nhiều kiến thức bổ ích./.