Giải mã thu ngân sách giảm

Kết quả thu ngân sách nhà nước tháng 1/2021, do Tổng cục Thuế quản lý ước đạt 134.000 tỷ đồng, tương đương 12% so với dự toán, bằng 81,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 1/2021, thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lần lượt chỉ bằng 76,6% và 84,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo lý giải của Tổng cục Thuế, nguyên nhân khiến ngân sách nhà nước giảm thu chủ yếu do bối cảnh kinh tế, xã hội đối mặt với nhiều khó khăn. Dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh, diễn biến khó lường trên toàn cầu ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh của nhiều ngành, lĩnh vực như hàng không, du lịch, dịch vụ, thương mại...

Một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đã triển khai trong nửa cuối năm 2020 tiếp tục có hiệu lực, nên làm giảm số thu ngân sách nhà nước trong những tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm trước.

Theo đó, Nghị quyết số 954/UBTVQH14 ngày 2/6/2020 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân, có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 và áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2020, ước làm giảm số thu thuế thu nhập cá nhân trong tháng 1/2021 khoảng 1.800 tỷ đồng.

Nghị quyết số 116/2020/QH14 về giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức có doanh thu dưới 200 tỷ đồng/năm, làm giảm thu trong tháng 1/2021 khoảng 2.800 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Thực hiện Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định một số điều về thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, nhiều doanh nghiệp đã tạm nộp số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 sát với thực tế phát sinh ngay từ tháng 10 và tháng 12/2020, dẫn đến số thuế nộp trong tháng 1/2020 ước đạt thấp...

Dự báo thu ngân sách tháng 2 vẫn khó

Năm 2021, bối cảnh kinh tế được dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến sản xuất kinh doanh trong nước, cũng như thu nộp ngân sách nhà nước.

Theo dự báo của cơ quan thuế, tình trạng giảm thu ngân sách nhà nước trong tháng 1/2021 sẽ còn tiếp diễn trong tháng 2 này. Tổng cục Thuế ước tính, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 2/2021 do cơ quan thuế quản lý ước đạt khoảng 74.000 tỷ đồng, bằng 87% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó thu từ dầu thô, thu nội địa ước lần lượt bằng 58,5% và 87,9% so với cùng kỳ năm trước.

Để dần khắc phục tình trạng giảm thu, qua đó thực hiện đạt kế hoạch thu ngân sách nhà nước đặt ra cho năm nay, nhiều giải pháp đang được cơ quan thuế triển khai.

Theo đó, tiếp tục tập trung tháo gỡ, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển ổn định, vững chắc, thu hút đầu tư, tăng thêm năng lực sản xuất...

Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển để cải thiện thu ngân sách nhà nước (ảnh: Internet)

Cơ quan thuế các cấp triển khai rà soát toàn bộ các nguồn thu năm 2020 và đăng ký chỉ tiêu phấn đấu thu năm 2021; giao chỉ tiêu phấn đấu thu cho các cục thuế tăng tối thiểu 5% so với dự toán pháp lệnh và phù hợp với diễn biến hồi phục của nền kinh tế tại từng địa phương.

Đặc biệt, cơ quan thuế tập trung kiểm tra các tờ khai có dấu hiệu rủi ro, những lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu tiềm ẩn kê khai không đủ thuế; rà soát tình hình tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận còn lại của năm 2020 để chủ động đôn đốc doanh nghiệp nộp sát với thực tế phát sinh của hoạt động kinh doanh; kiên quyết xử phạt đối với các trường hợp vi phạm quy định về kê khai thuế.

Cơ quan thuế phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với các hành vi gian lận, thu hồi đầy đủ số tiền hoàn thuế bị gian lận vào ngân sách. Liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, cơ quan thuế các cấp tiếp tục đẩy mạnh trên cơ sở phân tích rủi ro, trong đó tập trung thanh tra, kiểm tra các doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực có rủi ro cao, các doanh nghiệp hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu, doanh nghiệp được hưởng các chính sách ưu đãi miễn, giảm thuế, doanh nghiệp lỗ có dấu hiệu chuyển giá; các hoạt động chuyển nhượng vốn, thương hiệu, chuyển nhượng dự án...

Tổng cục Thuế yêu cầu các đơn vị trong ngành thực hiện phân loại các khoản nợ thuế để có giải pháp quản lý, đôn đốc thu. Phấn đấu giảm tỷ lệ nợ thuế xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021./.