Được biết, Hội thảo nhằm ghi nhận và tổng hợp các ý kiến quý báu của các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học đóng góp cho Báo cáo tổng kết 30 năm xây dựng và phát triển các KCN, KKT Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021.

Cùng với sự kiện trên, chiều 20/11, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp với Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc (UNIDO) tổ chức Hội thảo “Khởi động dự án Triển khai khu KCN sinh thái tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ chương trình khu công nghiệp sinh thái toàn cầu”. Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ Thụy Sỹ và Trưởng đại diện UNIDO tại Việt Nam đồng chủ trì hội thảo này. Tham dự hai hội thảo có đại diện một số Ủy ban của Quốc hội, bộ, ngành có liên quan; Ban quản lý các KCN, KKT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; doanh nghiệp đầu tư phát triển hạ tầng KCN; các chuyên gia, nhà khoa học; nhà tài trợ và các quốc tế; các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông ở trong và ngoài nước.

Một góc KCN Gián Khẩu tỉnh Ninh Bình

Dự án “Triển khai KCN sinh thái tại Việt Nam theo hướng tiếp cận từ Chương trình khu công nghiệp sinh thái toàn cầu” sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hợp Quốc thực hiện trong 3 năm (2020 - 2023). Dự án có mục tiêu nâng cao hiệu quả kinh tế, môi trường và xã hội thông qua triển khai một số mô hình KCN sinh thái tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Nẵng, Hải Phòng, Đồng Nai. Dự án là một trong những nỗ lực hướng tới phát triển “kinh tế tuần hoàn”, góp phần đạt được 17 mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) đến năm 2030.

Cầu cảng hàng lỏng Đình Vũ (KCN DEEP C) thành phố Hải Phòng

Dự án nhằm hỗ trợ hoàn thiện các văn bản hướng dẫn triển khai mô hình KCN sinh thái và tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai các giải pháp KCN sinh thái tại KCN Đình Vũ (Deep C - TP. Hải Phòng), KCN Khánh Hòa (Đà Nẵng), KCN Amata (Đồng Nai), KCN Trà Nóc 1&2 (Cần Thơ) và KCN Hiệp Phước (TP. HCM). Mô hình KCN sinh thái nhằm cải thiện hiệu quả tài nguyên và cải thiện hiệu quả kinh tế, môi trường và xã hội cho các doanh nghiệp./.