Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả, không bị đứt gãy chuỗi cung ứng sản xuất hàng hóa, nhiều doanh nghiệp, nhà máy đã thực hiện phương án “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến”. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, thống kê đến ngày 28/9/2021 cả nước có 15.759 đơn vị, doanh nghiệp với 1.473.200 công nhân lao động đang thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 địa điểm” hoặc kết hợp cả “3 tại chỗ” và “1 cung đường 2 điểm đến”.

Để bảo đảm sức khỏe cho công nhân và người lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa ban hành Quyết định 3309/QĐ-TLĐ về hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng cho đoàn viên, người lao động đang thực hiện "1 cung đường 2 điểm đến" của doanh nghiệp tại địa bàn các tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách.

Hỗ trợ bữa ăn cho lao động đang thực hiện

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ 1 triệu đồng/người lao động thực hiện "1 cung đường 2 điểm đến". Ảnh: Internet.

Về cách thực triển khai, công đoàn cơ sở báo cáo số lượng đoàn viên, người lao động được doanh nghiệp huy động thực hiện “1 cung đường, 2 điểm đến” với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để thẩm định cấp kinh phí. Với doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn, nhưng chưa có tổ chức công đoàn, thì Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở làm việc với doanh nghiệp kiểm tra, xác định số lượng đoàn viên, người lao động thực hiện “1 cung đường, 2 điểm đến” duy trì sản xuất kinh doanh để chi hỗ trợ.Theo quyết định, đối tượng hưởng là đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp (doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020), có đóng kinh phí công đoàn, đang thực hiện “1 cung đường 2 điểm đến” và được các cơ quan chức năng có thẩm quyền phê duyệt. Số tiền hỗ trợ một lần tối đa 1 triệu đồng mỗi người. Thời điểm thực hiện hỗ trợ từ ngày 01/10/2021 đến ngày 31/10/2021.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn cấp hỗ trợ khi không cân đối được nguồn. Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn đề nghị Tổng Liên đoàn hỗ trợ khi không cân đối được nguồn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lưu ý, trên cơ sở đề xuất của đoàn viên, người lao động, công đoàn cơ cở (công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn) thống nhất với chủ doanh nghiệp phương thức tổ chức, khẩu phần bữa ăn, chuyển kinh phí hỗ trợ cho doanh nghiệp để tổ chức bữa ăn theo chính sách chung của doanh nghiệp; đồng thời, công đoàn cơ sở (công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn) giám sát việc thực hiện bữa ăn và công khai tới đoàn viên, người lao động.

Trước đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thực hiện chi hỗ trợ bữa ăn cho đoàn viên, người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn, thực hiện “3 tại chỗ” để sản xuất với mức 1 triệu đồng/người, hỗ trợ 1 lần. Thời điểm thực hiện hỗ trợ được tính từ ngày 24/8/2021./.