Phát biểu tại Hội nghị Thẩm định quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kết quả đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhấn mạnh, công tác lập quy hoạch đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung, của từng ngành, từng vùng, từng địa phương nói riêng.

Hoạch định, kiến tạo động lực, không gian phát triển tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2030

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhấn mạnh, công tác lập quy hoạch đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung, của từng ngành, từng vùng, từng địa phương nói riêng. Ảnh: MPI

Quy hoạch thời kỳ 2021-2030: Công cụ giúp hoạch định, kiến tạo động lực, không gian phát triển

Trà Vinh là tỉnh duyên hải nằm ở phía Đông Nam của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, phía Bắc giáp với tỉnh Bến Tre, phía Nam giáp với tỉnh Sóc Trăng, phía Tây giáp tỉnh Vĩnh Long, phía Đông giáp biển Đông với 65 km bờ biển, có khả năng kết nối thuận lợi với các tỉnh trong vùng và cả nước.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn cho biết, tận dụng được lợi thế trên, trong thời gian qua tỉnh Trà Vinh đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, khai thác tiềm năng lợi thế và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) giai đoạn 2011-2020 đạt 7,61%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh, nhất là ở khu vực công nghiệp; thu ngân sách năm 2020 gấp 6,7 lần so với năm 2011; môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến tích cực, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư nâng cấp. Diện mạo của Tỉnh từ thành thị, đến nông thôn có nhiều khởi sắc; đời sống nhân dân, nhất là trong đồng bào dân tộc cải thiện đáng kể.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh Trà Vinh vẫn còn hạn chế, khó khăn là điểm nghẽn cản trở sự phát triển, cụ thể như: tăng trưởng chưa bền vững, sản xuất còn phân tán, doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh còn ít về số lượng, nhỏ về quy mô; kết cấu hạ tầng kỹ thuật và khu chức năng chưa đảm bảo cả số và chất lượng để đáp ứng nhu cầu phát triển; thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai, biến đổi khí hậu…

"Nhận thức được những tồn tại, hạn chế trên, tỉnh Trà Vinh xác định nhiều giải pháp khắc phục; trong đó giải pháp đầu tiên là sớm lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có chất lượng, làm định hướng phát triển của tỉnh trong 10 năm, tầm nhìn 20 năm tới", ông Hẳn cho hay.

Báo cáo về nội dung dự thảo Quy hoạch, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh Châu Văn Hòa cho biết, sau khi nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 804/QĐ-TTg, ngày 09/6/2020, tỉnh Trà Vinh đã triển khai ngay công tác lập quy hoạch Tỉnh với mong muốn khi hoàn thành sẽ hình thành khuôn khổ pháp lý, làm cơ sở để xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh; là một trong những công cụ quản lý nhà nước của Tỉnh giúp hoạch định, kiến tạo động lực, không gian phát triển, đảm bảo tính kết nối đồng bộ; khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của Tỉnh để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; là cơ sở để quản lý và thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Hoạch định, kiến tạo động lực, không gian phát triển tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2030
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: MPI

Từ bối cảnh mới, chúng ta nhận ra đâu là cơ hội, đâu là thách thức mới

"Công tác quy hoạch phải phát huy được các tiềm năng, lợi thế của địa phương, sẵn sàng ứng phó với các thách thức mới thì chúng ta mới xây dựng được con đường phát triển trong tương lai", Thứ trưởng Trần Quốc Phương nói và chỉ rõ, việc lập quy hoạch thời kỳ 2021-2030 cần nhận diện các yếu tố mới, trong điều kiện hoàn cảnh mới để chủ động ứng phó với các thách thức. "Từ bối cảnh mới, chúng ta nhận ra đâu là cơ hội, đâu là thách thức mới, sẵn sàng ứng phó vượt qua các thách thức, góp phần xây dựng đất nước phát triển".

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, bối cảnh lập quy hoạch tỉnh Trà Vinh có những thuận lợi như có Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng rất rõ về định hướng phát triển của đất nước đến năm 2045; Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 78/NQ-CP, ngày 18/6/2022 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Luật Quy hoạch, một số nghị định, văn bản hướng dẫn, 5 quy hoạch cấp quốc gia và đặc biệt là quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long, 2 quy hoạch Tỉnh đã được phê duyệt; quy hoạch tổng thể quốc gia đã được Hội đồng thẩm định thống nhất thông qua và đang hoàn thiện Hồ sơ trình Quốc hội xem xét thông qua.

"Những bản quy hoạch này được lập theo cách tiếp cận kết hợp quy hoạch phát triển và quy hoạch không gian; tích hợp đa ngành, xem xét, giải quyết các vấn đề liên ngành, liên vùng, liên tỉnh để lựa chọn cho vùng, địa phương đó phương án phát triển tốt nhất, bền vững nhất trên cả 4 trụ cột: kinh tế - xã hội - môi trường và quốc phòng - an ninh", Thứ trưởng cho biết.

Đến năm 2050, Trà Vinh trở thành đô thị biển hiện đại thích ứng tốt với biến đổi khí hậu

Trong 5 năm qua, tăng trưởng GRDP bình quân của tỉnh Trà Vinh đạt được tốc độ khá cao so với cả nước và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với 11,22%. Cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao, quy mô nền kinh tế từng bước được cải thiện, GRDP theo giá hiện hành năm 2020 ước đạt 64,2 nghìn tỷ đồng, gấp 1,81 lần so với năm 2015, đứng thứ 7/13 tỉnh, thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Theo Thứ trưởng Trần Quốc Phương, với những hiệu quả kinh tế biển đem lại trong giai đoạn 2016-2020, Trà Vinh tự tin đặt ra mục tiêu phấn đấu xây dựng Tỉnh trở thành trung tâm kinh tế biển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Tỉnh đã xác định vùng phát triển kinh tế biển gồm khu vực ven biển các huyện Duyên Hải, Cầu Ngang, Châu Thành, Trà Cú, đặc biệt là thị xã Duyên Hải với các giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả cạnh tranh.

Tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao, tạo sự đột phá mới trong phát triển, hướng tới một khát vọng thịnh vượng, trong thời gian qua, tỉnh Trà Vinh đã nỗ lực, tập trung xây dựng được bản quy hoạch Tỉnh thời kỳ 2021-2030 để trình Hội đồng thẩm định xem xét trước khi trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hoạch định, kiến tạo động lực, không gian phát triển tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021-2030
Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh Lê Văn Hẳn nhấn mạnh, quy hoạch sau khi được phê duyệt sẽ mở ra các cơ hội cho tỉnh Trà Vinh phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Ảnh: MPI
Lập quy hoạch nhằm xây dựng Trà Vinh trở thành Tỉnh phát triển đạt mức trung bình của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với vị trí là trung tâm kinh tế biển, trung tâm giao thương và trung tâm năng lượng sạch của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Kinh tế phát triển dựa trên hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng khu kinh tế và các khu công nghiệp đô thị ven biển, công nghiệp năng lượng tái tạo (điện mặt trời, điện gió) gắn với kinh tế biển. Phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa, xây dựng con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cho biết, trong Quy hoạch tỉnh, Trà Vinh đặt ra mục tiêu: đến năm 2030, Trà Vinh đạt trình độ phát triển ở mức thu nhập trung bình cao, phấn đấu nằm trong nhóm đầu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với vị trí là một trong những trung tâm kinh tế biển và trung tâm năng lượng sạch của vùng; kinh tế phát triển dựa trên khoa học công nghệ cao và các động lực tăng trưởng tập trung, hiện đại và hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ để khai thác có hiệu quả các lợi thế của Tỉnh trong không gian kinh tế mở của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển kinh tế gắn với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, duy trì và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Đến năm 2050, Trà Vinh trở thành đô thị biển hiện đại thích ứng tốt với biến đổi khí hậu, đạt trình độ phát triển ở mức thu nhập cao. Vị trí là một trong những trung tâm kinh tế biển và trung tâm năng lượng của cả nước được củng cố vững chắc. Nền kinh tế phát triển dựa trên động lực là mạng lưới các đô thị biển; văn hóa dân tộc Khmer và văn hóa vùng sông nước được duy trì, phát triển; môi trường sống của người dân được cải thiện và bảo đảm… là mục tiêu hàng đầu của Tỉnh.

Về quá trình xây dựng quy hoạch, ông Châu Văn Hòa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh cho biết, Tỉnh bám sát, tuân thủ đúng quy định của Luật Quy hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP, ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch và các văn bản hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương; tổ chức lấy kiến các bộ, cơ quan ngang bộ có liên quan, UBND cấp tỉnh thuộc các địa phương trong vùng và liền kề, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, UBND cấp huyện và cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân.

Cùng với lập Quy hoạch, Tỉnh cũng đã tổ chức lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch Tỉnh theo quy định của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, ngày 10/01/2022 và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản có liên quan.

Hội đồng thẩm định thông qua Dự thảo Quy hoạch tỉnh Trà Vinh 2021-2030

Tại Hội nghị, các đại biểu là thành viên Hội đồng, các chuyên gia, nhà khoa học đã cho ý kiến nhằm giúp tỉnh Trà Vinh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ lập quy hoạch đạt chất lượng cao nhất trước khi trình cấp có thẩm quyền; giúp tỉnh Trà Vinh đạt trình độ phát triển ở mức thu nhập trung bình cao, nằm trong nhóm tỉnh dẫn đầu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với vị trí là một trung tâm kinh tế biển và trung tâm năng lượng sạch của Vùng.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương - Phó Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch Tỉnh đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh Trà Vinh trong công tác lập quy hoạch và cho biết, Hội đồng thẩm định quy hoạch Tỉnh bỏ phiếu thông qua dự thảo báo cáo quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 và kết quả đánh giá môi trường chiến lược của quy hoạch với điều kiện phải tiếp thu, hoàn thiện nội dung theo ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, ý kiến của Cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định, ý kiến của các chuyên gia phản biện và kết luận của Chủ tịch Hội đồng thẩm định quy hoạch Tỉnh.

Thứ trưởng cũng lưu ý, sau khi Hội đồng thẩm định thông qua, các bên liên quan cần hoàn thiện hồ sơ quy hoạch, dự thảo Quyết định phê duyệt để trình Thủ tướng Chính phủ./.