Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, ngày 15/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội kết thức phiên họp giữa hai đợt của Kỳ họp thứ 5 của Quốc hội, hoàn thành việc cho ý kiến các dự án luật, dự thảo nghị quyết sẽ trình Quốc hội xem xét, thông qua trong đợt 2 của Kỳ họp này.

Phát biểu kết thúc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ việc xem xét cho ý kiến đối với tất cả các dự án luật và dự thảo nghị quyết, kể cả Nghị quyết chung của kỳ họp, Nghị quyết chất vấn trả lời chất vấn dự kiến trình Quốc hội trong đợt 2.

Hoàn thành cho ý kiến các dự án luật, dự thảo nghị quyết để trình Quốc hội thông qua
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết thúc phiên họp

“Trong khoảng thời gian còn lại trước khi bắt đầu đợt họp thứ 2 của Kỳ họp thứ 5, các cơ quan của Quốc hội tập trung cao độ phối hợp với chặt chẽ với các bộ, các cơ quan của Chính phủ để hoàn thiện các báo cáo, dự thảo với chất lượng cao nhất, thuyết phục nhất và có tài liệu càng sớm càng tốt để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để báo cáo với Quốc hội…”, Chủ tịch Quốc hội lưu ý.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo: Nghị quyết chung Kỳ họp (trong đó có nội dung chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam); Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2024.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự án: Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Phòng Thủ dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội còn cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư Dự án đường giao thông từ Quốc lộ 27C đến đường tỉnh ĐT.656 tỉnh Khánh Hòa - kết nối với Lâm Đồng và Ninh Thuận; dự thảo Nghị quyết về việc giao danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2023 của chương trình mục tiêu quốc gia.

Cùng với cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát chuyên đề “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã cho ý kiến về một số vấn đề lớn giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết gồm: Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm với những người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn (sửa đổi); Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo Nghị quyết số 43/2022/QH15…/.