Các bộ, ngành phải báo cáo kết quả hậu giám sát

Hôm nay (ngày 21/7), Quốc hội thảo luận về dự kiến Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2022. Khi trình bày Tờ trình về nội dung này, theo Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2021; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2022; báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2 và các báo cáo khác của các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật. Quốc hội còn tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; xem xét báo cáo giám sát chuyên đề...

Hoạt động giám sát của Quốc hội, tiền “giám”, hậu chưa “sát”
Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân

Cần có các cơ quan chuyên môn, chuyên gia của các lĩnh vực để thẩm định, tư vấn thêm cho đoàn giám sát. Quốc hội cũng cần sớm xây dựng cơ chế, quy trình cho các đại biểu Quốc hội, tổ đại biểu Quốc hội thực hiện quyền giám sát tại cơ sở.

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về: kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023; tình hình thi hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; công tác phòng, chống tham nhũng... Quốc hội cũng sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội; xem xét báo cáo giám sát chuyên đề; xem xét các báo cáo công tác năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước...

Nhìn nhận thời gian qua các báo cáo, tài liệu giám sát của các đơn vị gửi cho đoàn giám sát vẫn chưa đảm bảo chất lượng, Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) đề nghị các tổ chức cần có số liệu báo cáo gửi đầy đủ, cụ thể cho các thành viên trong đoàn giám sát.

Các báo cáo hậu giám sát vẫn còn rất ít, sau khi giám sát xong, chưa rõ các đơn vị, địa phương thực hiện những yêu cầu của đoàn giám sát như thế nào. Do đó, đề nghị cần chú ý đến công tác hậu giám sát để việc triển khai thực hiện giám sát được hiệu quả, thực chất hơn...”, ông Ngân đề xuất.

Tán thành ý kiến trên, Đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim (Nam Định) cho rằng, vấn đề tồn tại trong thực hiện giám sát thời gian qua là chưa quan tâm vấn đề hậu giám sát. Do đó, đề nghị Quốc hội khóa XV quan tâm vấn đề này khi lập chương trình giám sát. Vấn đề hậu giám sát cần được vạch ra cụ thể trong chương trình để giao cho cơ quan, đơn vị, cá nhân cụ thể thực hiện việc theo dõi, báo cáo Quốc hội.

“Những đối tượng, địa phương được giám sát phải có kết quả thực hiện sau khi đoàn giám sát đã đưa ra đề xuất, kiến nghị. Các bộ, ngành, Chính phủ phải báo cáo kết quả, có tiếng nói và hành động cụ thể trong việc hậu giám sát...”, ông Kim đề xuất.

Giám sát chuyên đề cần gọn về phạm vi

Liên quan đến nội dung giám sát chuyên đề, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lựa chọn 4 chuyên đề trình Quốc hội xem xét, quyết định, trong đó chọn 2 chuyên đề để giám sát tối cao, 2 chuyên đề còn lại sẽ giao cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức giám sát.

Cụ thể, Chuyên đề 1: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021; Chuyên đề 2: Việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch được ban hành; Chuyên đề 3: Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021; Chuyên đề 4: Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021.

Hoạt động giám sát của Quốc hội, tiền “giám”, hậu chưa “sát”
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) đề xuất phạm vi giám sát chuyên đề cần gọn hơn. Ảnh: QH

“Chuyên đề 1 và Chuyên đề 3 đều có phạm vi lớn, cần nhiều thời gian, nguồn lực giám sát. Do đó, các chuyên đề nên gọn hơn về phạm vi, đối tượng giám sát để việc giám sát được hiệu quả, thiết thực. Cần thuyết minh rõ về vấn đề giám sát để đủ cơ sở cho đại biểu xem xét, quyết định...”, Đại biểu Quốc hội Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) đề xuất.

Cùng với đề xuất giao Chuyên đề 1 cho Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội phụ trách; Chuyên đề 4 cho Ủy ban Pháp luật của Quốc hội phụ trách, Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân (Cà Mau) đề nghị thay Chuyên đề 1 và Chuyên đề 4 bằng hai chuyên đề gồm: Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong điều động, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ; việc thực hiện chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công tại các doanh nghiệp nhà nước và đơn vị công lập.

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội, để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết trước khi trình Quốc hội xem xét thông qua./.