Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Kế hoạch số 437/KH-UBTVQH15 về tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách theo hình thức họp tập trung trong 3 ngày 5, 6 và 7/4/2023 để thảo luận 7 dự án luật, gồm: Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật Giá (sửa đổi); Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi); Luật Phòng thủ dân sự; Luật Đất đai (sửa đổi).

Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách sắp thảo luận 7 dự án luật
Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách diễn ra vào đầu tháng 4 tới sẽ thảo luận 7 dự án luật

Ủy ban Thường vụ Quốc hội lưu ý, đối với dự án luật trình Quốc hội thông qua, hồ sơ gồm: dự thảo luật đã được chỉnh lý; báo cáo một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự án luật; dự thảo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý; báo cáo tổng hợp ý kiến của đại biểu Quốc hội; tài liệu khác (nếu có).

Đối với các dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến, thì hồ sơ bao gồm: Báo cáo một số vấn đề lớn cần xin ý kiến về dự thảo luật; dự thảo luật đã được chỉnh lý…

Cũng liên quan đến thúc đẩy xây dựng thể chế, ngày 27/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 3/2023, để cho ý kiến về 5 nội dung: (1) Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đầu tư xây dựng công trình giao thông; (2) Một số chính sách mới trong lĩnh vực quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; (3) Dự án Luật Căn cước công dân (sửa đổi); (4) Dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); (5) Đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Xuất nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu trước mắt cần tập trung thực hiện xây dựng, hoàn thiện các đề nghị xây dựng luật trình Quốc hội xem xét thông qua Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh năm 2023 để Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến và các dự án, dự thảo văn bản trình Quốc hội xem xét cho ý kiến, thông qua tại Kỳ họp thứ 5./.