HOSE có thể quay lại lô giao dịch 10 cổ phiếu sớm nhất trong tháng 8!
Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi: "Ngay chính Sở Giao dịch Chứng khoán cũng có F0 nên việc triển khai test hệ thống rồi giao dịch chuyển thử có khả năng chậm lại"

“Tôi cũng vừa nhận được báo cáo của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, báo cáo tình dịch dịch bệnh ở TP. Hồ Chí Minh, nơi Sở Giao dịch Chứng khoán đóng trụ sở, rất căng thẳng. Ngay chính Sở Giao dịch Chứng khoán cũng có F0 nên việc triển khai test hệ thống rồi giao dịch chuyển thử có khả năng chậm lại”, Thứ trưởng cho biết.

Ông khẳng định, sẽ cố gắng hết sức để khi tình hình dịch bệnh ở TP. Hồ Chí Minh cũng như ở Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh cho phép, quá trình test hệ thống ngay lập tức hoạt động trở lại. “Hy vọng với tiến độ kiểm soát dịch bệnh ở TP. Hồ Chí Minh, chúng ta có thể trở lại trong tháng 8 này”, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nói.

Trước đó, Bộ Tài chính có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước việc rà soát các biện pháp chống nghẽn lệnh đã áp dụng.

Cụ thể, từ ngày 5/7/2021, hệ thống giao dịch chứng khoán mới tại HOSE đã chính thức đi vào vận hành và nhận được nhiều phản hồi, đánh giá tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư. Hiện tượng nghẽn lệnh giao dịch cơ bản đã được khắc phục, qua đó góp phần ổn định tâm lý thị trường, nâng cao uy tín và thể hiện được sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính.

Để tiếp tục tăng cường vai trò quản lý, điều hành thị trường chứng khoán, Bộ Tài chính yêu cầu Ủy ban chứng khoán Nhà nước thực hiện 3 nhiệm vụ.

Thứ nhất, chỉ đạo các công ty chứng khoán, đặc biệt các công ty có thị phần môi giới lớn báo cáo về hạ tầng hệ thống công nghệ thông tin của mình, đảm bảo việc kết nối ổn định, thông suốt với hệ thống giao dịch mới của HOSE. Đồng thời khẩn trương rà soát, khắc phục những tồn tại, đảm bảo vận hành đầy đủ các tính năng giao dịch theo quy định.

Thứ hai, rà soát đảm bảo khả năng vận hành của hệ thống giao dịch mới, trong thời gian sớm nhất có thông báo chính thức cho phép HOSE tiếp nhận trở lại các hồ sơ đăng ký niêm yết mới. Đồng thời tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp có nhu cầu chuyển niêm yết từ Sở GDCK Hà Nội sang HOSE, đặc biệt là các doanh nghiệp bị ảnh hưởng trong thời gian nghẽn lệnh tại HOSE. Khẩn trương báo cáo việc áp dụng giao dịch lô tối thiểu 10 cổ phiếu như trước đây để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.

Thứ ba, tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, thông báo nhanh, kịp thời các chính sách nhằm ổn định tâm lý thị trường, nâng cao uy tín trong công tác chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính./.