Cụ thể là, IIP toàn ngành công nghiệp tháng 04/2016 tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 8,1%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,5%; sản xuất và phân phối điện tăng 11,5%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,5%. Tính chung 4 tháng đầu năm 2016, IIP tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 9,6% của cùng kỳ năm 2015.

Nhìn vào bức tranh chung của toàn ngành công nghiệp trong 4 tháng đầu năm 2016 có thể thấy, đang có sự phát triển trái ngược giữa 2 ngành công nghiệp chế biến chế tạo và khai khoáng.

Cụ thể là, trong khi giá dầu tiếp tục là nguyên nhân chính khiến ngành khai khoáng có sự sụt giảm tháng thứ tư liên tiếp, thì ngành công nghiệp chế biến chế tạo lại có sự phát triển đều đặn từ đầu năm. Đặc biệt, trong tháng 04/2016, ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng đến 12,5% (trong khi tháng 01 là 8,2%, tháng 02 là 8,5%, tháng 03 là 8,8%). Có thể nói, việc ngành công nghiệp chế biến chế tạo đang vươn lên là một tín hiệu vui cho nền kinh tế.

Tháng 04/2016, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất từ đầu năm

Theo cơ quan thống kê, tính chung 4 tháng đầu năm 2016, IIP tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 9,6% của cùng kỳ năm 2015. Trong các ngành công nghiệp, ngành chế biến, chế tạo tăng 9,6%, đóng góp 6,8 điểm phần trăm trong mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 12,1%, đóng góp 0,8 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 9%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; ngành khai khoáng giảm 1,7%, làm giảm 0,4 điểm phần trăm mức tăng chung.

Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất 4 tháng đầu năm tăng cao so với cùng kỳ năm trước là: Sản xuất kim loại tăng 21,4%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và quang học tăng 17,4%; sản xuất giường, tủ, bàn ghế tăng 16,5%; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 14,2%; sản xuất xe có động cơ tăng 14%... Kéo theo là một số sản phẩm có tốc độ tăng cao là: Ti vi tăng 46,6%; thép thanh, thép góc tăng 27,6%; ô tô tăng 23,9%; thép cán tăng 21,9%; sắt, thép thô tăng 18,4%; thức ăn cho gia súc tăng 17,8%; xi măng tăng 15,8%...

Trong tháng 04/2016, có sự thay đổi về vị trí tốc độ tăng trưởng công nghiệp tại các địa phương. Theo đó, Thái Nguyên đã vươn lên vị trí số 1, với tốc độ tăng đạt 42,7%. Tiếp đến là Quảng Nam tăng 32,8%; Cần Thơ tăng 24%; Hải Phòng tăng 14,6%; Bắc Ninh tăng 14,5%...

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 03/2016 tăng 36,5% so với tháng trước và tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2015. Tính chung 3 tháng đầu năm, chỉ số tiêu thụ ngành chế biến, chế tạo tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2015. Một số ngành có chỉ số tiêu thụ 3 tháng đầu năm 2016 tăng cao so với cùng kỳ năm trước là: Dệt tăng 27,6%; sản xuất kim loại tăng 26,2%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 14,9%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc thiết bị) tăng 12,7%...

Trong khi đó, chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 01/4/2016 tăng 8,9% so với cùng thời điểm năm 2015 (thấp hơn mức tăng 11,3% của cùng kỳ năm trước). Trong đó, một số ngành có chỉ số tồn kho tăng thấp hơn mức tăng chung hoặc giảm: Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 3,8%; sản xuất đồ uống tăng 2,3%; sản xuất thiết bị điện giảm 0,7%; sản xuất kim loại giảm 1%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế giảm 1,4%... Tỷ lệ tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bình quân 3 tháng đầu năm 2016 là 74,4%.

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/04/2016 tăng 6% so với cùng thời điểm năm trước, trong đó lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 0,6%; doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 4,3%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 8,5%. Tại thời điểm trên, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp ngành khai khoáng giảm 1,5% so với cùng thời điểm năm trước; ngành chế biến, chế tạo tăng 6,6%; sản xuất và phân phối điện tăng 1,6%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,6%./.