Tổng cục Thuế khánh thành Hệ thống “Trung tâm điều hành triển khai hoá đơn điện tử” tại 7 điểm cầu sáng nay (ngày 25/10). Đây là một trong những sự kiện trong chuỗi công việc mà Tổng cục Thuế đang khẩn trương triển khai, để kịp thời đưa vào vận hành hệ thống hoá đơn điện tử giai đoạn 1 từ trung tuần tháng 11/2021. Tại sự kiện này, bên cạnh khai trương hệ thống Trung tâm điều hành triển khai hoá đơn điện tử là lễ bàn giao phần mềm ứng dụng hoá đơn điện tử...

Khai trương Trung tâm điều hành triển khai hoá đơn điện tử
Tổng cục Thuế khai trương Trung tâm điều hành triển khai hoá đơn điện tử

Đến nay, số doanh nghiệp thực hiện khai thuế điện tử đạt 99,72%; nộp thuế điện tử đạt 98,71%; hoàn thuế điện tử đạt 98,64%.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn, trong bối cảnh triển khai hoá đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính, với nhiều nội dung mới nhưng được triển khai trong thời gian ngắn, nên chắc chắn sẽ có vướng mắc phát sinh cần giải đáp, xử lý kịp thời cho cả người nộp thuế và cán bộ, công chức cơ quan thuế. Do đó, việc ngành Thuế thiết lập các Trung tâm điều hành trong quá trình triển khai hoá đơn điện tử là hết sức cần thiết nhằm đạt các mục tiêu đề ra.

Khai trương Trung tâm điều hành triển khai hoá đơn điện tử
Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn, thời gian đầu triển khai hoá đơn điện tử chắc chắn sẽ có vướng mắc phát sinh cần giải đáp, xử lý kịp thời
Ông Cao Anh Tuấn yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ thường trực tại Tổng cục Thuế và lãnh đạo 6 cục thuế địa phương đặc biệt quan tâm, để tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo thành công và theo đúng tiến độ thời gian đã đặt ra…

Theo đó, Hệ thống Trung tâm điều hành là bộ phận thường trực giúp Ban chỉ đạo, Tổ thường trực trong công tác tổ chức, chỉ đạo triển khai hoá đơn điện tử từ Tổng cục Thuế đến ban đầu là 6 Cục thuế và tiếp theo là triển khai tại 57 tỉnh, thành phố còn lại. Hệ thống 7 Trung tâm phải đảm bảo vận hành thông suốt, trực tuyến, kịp thời trao đổi, chia sẻ thông tin, giải pháp thực hiện, điều phối các hoạt động, đề xuất các biện pháp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo theo đúng tiến độ kế hoạch đã đặt ra.

Ban lãnh đạo Trung tâm từ Tổng cục Thuế đến các cục thuế cần phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên trong Trung tâm, đảm bảo thường trực đường dây nóng 24/24; tổ chức tiếp nhận và kịp thời hỗ trợ, xử lý các yêu cầu phát sinh trong quá trình triển khai hoá đơn điện tử của người nộp thế; theo dõi, giám sát hoạt động của hệ thống hoá đơn điện tử đảm bảo liên tục, ổn định.

Trung tâm điều hành có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Ban chỉ đạo, Tổ thường trực tại Tổng cục Thuế và cục thuế các tỉnh, thành phố về tiến độ triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch; các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện, đặc biệt là giai đoạn đầu phải báo cáo hàng ngày - bắt đầu từ ngày 25/10; giai đoạn sau khi đã vận hành ổn định thì có thể báo cáo theo tuần hoặc 15 ngày/lần.

Đáng chú ý, tuy giai đoạn 1 mới thực hiện hoá đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố, nhưng với số lượng doanh nghiệp chiếm khoảng 60% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động và lượng hóa đơn chiếm đến 70% hóa đơn của cả nước, việc thực hiện hoá đơn điện tử thành công ở 6 địa phương đóng vai trò quyết định đến triển khai hoá đơn điện tử trên phạm vi cả nước trong thời gian tới./.